XXII Jornades Interdiocesanes de responsables de catequesi

El divendres 30 de juny i el dia 1 de juliol es van celebrar a Barcelona aquestes Jornades amb el títol “Compromesos amb la catequesi- Àmbits d'acció”.

La salutació inicial va anar a càrrec de Mons. Francesc Conesa i Mn. Joan Àguila, President i Director del SIC respectivament.

Mons. F. Conesa va encoratjar-nos a treballar per la transmissió de la fe, a ser testimonis i acompanyar els nens i joves en el procés de la seva fe, accentuant que som membres d'una comunitat cristiana i hem d'anar a la comunitat ja que, és l'origen, el lloc i l'objectiu.

L'assistència va ser nombrosa de mossens i laics on també es trobava present el nostre Bisbat encapçalat per la Sra. Mariví Castaño, subdelegada diocesana de Catequesi, amb alguns membres de la delegació.

Les Jornades es van celebrar en un lloc privilegiat de Barcelona, al centre dels Salesians “Martí Codolar”, on ens van acollir com autèntics germans.

Les Jornades es van desenvolupar tant en les magnífiques ponències del P. Manuel Bru, Mn. Xavier Romero, Sra. Imma Farré i el Sr. Eloi Arán com en els grups de treball en un ambient d'autèntica comunitat cristiana, guiats per l'Esperit d'amor i caritat, en cada moment del nostre encontre i de retrobada dels assistents.

Amb les celebracions de les Eucaristies, vespres i laudes, així com en els àpats i el poc temps lliure ens van agermanar amb els responsables de la catequesi de tota Catalunya i les Illes Balears.