Reunió del Consell Presbiteral i Arxiprestos a La Seu d’Urgell

El dia 19 de juny a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Presbiteral de la Diòcesi d’Urgell i a la tarda la dels Arxiprestos. Presidides per l’Arquebisbe Joan-Enric i pels Vicaris, va comptar amb la presència de la pràctica totalitat de Consellers i de tots els Arxiprestos.

La reunió va iniciar-se amb la pregària de l’Hora Menor i unes paraules de salutació del Sr. Arquebisbe que va informar els Consellers sobre l’estat de salut dels preveres malalts del Bisbat així com d’algunes possibles incorporacions de cara al curs pastoral 2023-2024. Es va informar sobre del nomenament d’un nou Penitencier, Mn. Antoni Elvira, i d’un nou Postulador de la causa dels màrtirs d’Urgell que ja es troba a la fase romana, el P. Carlo Calloni, OFMCap.

El tema central de la Jornada fou la presentació als membres del Consell Presbiteral i als Arxiprestos del treball fet envers el grup dels Animadors de pastoral de la Diòcesi que des del gener de 2023, i convocats pel Sr. Arquebisbe i ajudat per Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal, reuneix mensualment 16 laics (8 homes i 8 dones), per tal de formar-se pastoralment i litúrgicament per a presidir celebracions de la Paraula en espera de prevere i per a poder ser enviats, en nom del Bisbe, a les diferents comunitats parroquials, i rebre, un dia, el ministeri laïcal de lector i acòlit.

També es va tractar el tema de la catequesi parroquial i la transmissió de la fe accentuant com s’ha de recuperar el valor de la presencialitat en els grups de catequesi en aquelles parròquies que l’han perduda després de la pandèmia així com treballar per preparar grups d’adults que, des dels diversos àmbits de la pastoral, puguin reunir-se presencialment i formar-se. Hem de valorar la trobada i la comunió dels cors entre els cristians. L’Arquebisbe encoratjà especialment els membres del Consell i els Arxiprestos a reforçar la dimensió missionera i pastoral sortint i convocant, sense perdre mai la convicció que Jesús mai no ens deixa i que val la pena creure i confiar en Ell.

Un altre tema que el Consell i els Arxiprestos analitzaren fou el de la conservació del patrimoni, accentuant la necessitat de treballar al màxim possible en col·laboració amb les diverses institucions per vetllar pel patrimoni dels béns-immobles amb una acurada conservació ordinària per part dels Rectors, amb atenció especial als temples parroquials i a les esglésies on hi ha culte i on els fidels es reuneixen. Es durà a terme una experiència amb alguna persona alliberada per a aquesta ajuda envers la conservació del patrimoni.

Els Consellers i Arxiprestos analitzaren altres temàtiques com les darreres passes dutes a terme pel que fa a la protecció dels menors i adults vulnerables o una reflexió sobre la cura dels preveres i dels diaques insistint en el fet que la formació permanent ha esdevingut cabdal, entenent-la no només des del punt de vista intel·lectual sinó també pastoral, fraternal i espiritual. En aquest sentit es va valorar molt positivament la darrera convivència a Taüll dels preveres de les Diòcesi d’Urgell i Lleida com un moment de particular comunió i germanor.

Un moment intens i joiós de la celebració del Consell fou l’Eucaristia viscuda a l’església del Seminari diocesà, acompanyats dels 4 seminaristes que ja han iniciat les seves vacances d’estudis.