L’Hospitalitat de Lourdes peregrina al Santuari de Lourdes

Més de tres-cents pelegrins de la diòcesi d’Urgell van participar del 29 al 31 de maig en el 43è. Pelegrinatge organitzat per l’Hospitalitat de Lourdes al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, encapçalats per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, pel Consiliari de l’Hospitalitat, Mn. Ignasi Navarri, i per la Presidenta de l’Hospitalitat Sra. M. Dolors Trilla.

Els pelegrins, d'arreu de la diòcesi, van participar activament en les pregàries, i altres actes del pelegrinatge, vivint el perdó i l’acollida, a la missa a Sta. Bernardeta del primer dia a la tarda, la missa a la Gruta del matí del dimarts, el Via Crucis i a la foto de família tots junts. També a la processó del Santíssim sagrament i el sant rosari cantat en processó a la nit. L'endemà la missa internecional, enguany en la festivitat de la Visitació de Ntra. Sra. a la seva cosina Sta. Elisabet. Dies intensos de vivència espiritual, de contacte i servei entre Parròquies i sacerdots, amb el malalts i ancians i l'Arquebisbe.

El lema pastoral proposat pel Santuari en les mediacions i pregàries: “Vés a dir als sacerdots que es construeixi aquí una capella”, són part de les paraules pronunciades el 2 de març de 1858 per la Mare de Déu en la seva tretzena aparició a la jove Bernardeta. Aquesta frase forma part essencial del missatge de Lourdes i són el punt de partida de la construcció material i espiritual del Santuari.