Reunió ordinària del Consell diocesà d'Economia

Presidit per l'Arquebisbe Joan-Enric es va reunir el Consell diocesà d'Assumptes Econòmics el dia 16 de maig a la Casa del Bisbat. Hi van participar la pràctica totalitat dels Consellers.

Es va presentar i aprovar per unanimitat la memòria econòmica corresponent a l’any 2022 i també el pressupost per a l’any 2023. I els Consellers van deliberar i donar el seu parer sobre diversos temes econòmics que afectaven a diferents parròquies i es va aportar informacions de la Conferència Episcopal Espanyola pel que fa a la campanya de la renda i d’altres informacions del moment de l’Església a Espanya.