Solemnitat de la Vetlla Pasqual

La Vetlla Pasqual que se celebrà la nit del dissabte 8 d’abril a la Catedral de Sta. Maria d'Urgell fou presidida per l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives. Van concelebrar amb l’Arquebisbe els Canonges, els sacerdots de la ciutat i van acolitar els seminaristes. La celebració va iniciar-se amb l’encesa del foc i del ciri Pasqual. L’Església sempre reneix confiant en la Ressurrecció del Senyor.

A continuació, s’entrà al temple il·luminats per la Llum del ciri pasqual que representa la de Crist Ressuscitat. El diaca Mn. Antoni Serra va proclamar el pregó pasqual per recordar la “culpa sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran! Oh nit benaurada! Només tu vas saber l'hora en què Crist ressuscità d’entre els morts. Aquesta és la nit de la qual diu l'Escriptura: «La nit us és tan clara com el dia, llum o fosca us són igual”. 

Després va començar la  Vetlla amb la proclamació de les lectures de la Paraula de Déu, amb cants i oracions, que ens recorda l’obra grandiosa realitzada per Déu. I es cantà l’Al.leluia.

A la seva homiila Mons. Vives va glossar el Misteri central de la fe cristiana: la Resurrecció del Senyor que ens fa cantar Al·leluia! Realment el Senyor ha ressuscitat. Tota l'Església, estesa d'Orient a Occident, es reuneix en vetlla aquesta Nit Santa per proclamar que el Senyor ha vençut la mort i Ell és viu! Les dones, van ser les primeres que es van adonar de la Resurrecció del Senyor i la van comunicar als Apòstols. Jesús venç la mort amb la seva resurrecció i ens ensenya l'autèntica vida humana: la donació per amor fins a vessar la seva sang en la creu per tota la humanitat. Amb la seva Resurrecció s'ha aniquil·lat la mort i tots els atribolats d'aquest món, els malalts, els qui pateixen, els qui viuen l'horror de les guerres, o qualsevol dificultat, poden tenir esperança. L'Arquebisbe animà els fidels a tenir valentia a l'hora de testimoniar la fe sense por, amb coratge, sense deixar-se vèncer per la por, i lluitant contra el relativisme i el nihilisme que impera en la nostra societat. Ens cal ser cristians lliures i autèntics que viuen del Ressuscitat. 

Acabada l’homilia, va tenir lloc la litúrgia del baptisme amb la benedicció de les fonts baptismals i a continuació tot el poble de Déu va dur a terme la renovació de les promeses del seu baptisme.

La Vetlla continuà amb la Litúrgia de l’Eucaristia  i acabà amb el cant joiós del Regina Coeli per proclamar amb Maria Reina del cel la Resurrecció de Crist que ens omple de joia i de Vida.