Reunió de formació dels Animadors pastorals a la Diòcesi

El dissabte dia 1 d’abril, a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell, va tenir lloc la segona reunió de formació dels Animadors pastorals que s’encarregaran de les celebracions dominicals en absència de prevere. Presidí la trobada dels laics i consagrats, l’Arquebisbe Joan-Enric, amb el Vicari episcopal d’acció pastoral, Mn. Antoni Elvira. 

L’Arquebisbe va donar la benvinguda als participants que han estat convocats i els va insistir en la necessitat de la seva pregària i unió amb Crist, l’estimació de l’Església i l’aprofundir reflexiu en els trets distintius de l’Església tota ella ministerial.

Mn. Antoni Elvira va presentar i es va llegir de forma comentada pels animadors el text “Quan el capellà no hi és” de M. Rosa Roca. A continuació Mn. Elvira va presentar diversos aspectes pastorals a tenir en compte en arribar en una parròquia i presentar-se com animador pastoral de la Diòcesi, enviat pel Sr. Arquebisbe: presentació a la comunitat, trobada, servidors de tota la comunitat, contacte amb els habitants, ambient de pregària i recolliment interior a l’Església, atenció i respecte envers els costums i tradicions del poble concret, com agrair, vetllar i potenciar els serveis envers l’església (neteja, flors, calefacció, roba litúrgica, etc.) i com convocar l’assemblea.

Aquest grup, a manera d’un equip, promourà la formació dels lais i consagrats per aprendre l’Ars celebrandi i la fidelitat a Déu i a l’Església en la celebració.