Trobada de responsables de Causes dels Sants a Madrid

Al Saló Sant Isidor de l'edifici Sedes Sapientiae de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid va tenir lloc el dia 23 de març, la Trobada de Delegats i responsables diocesans de les Causes dels Sants, convocada per l'Oficina per a les Causes dels Sants de la CEE en el marc de les activitats ordinàries. D’Urgell hi va assistir el Notari del Tribunal delegat Sr. Josep Rábade Fernández.

L’alegria d’una trobada presencial, després del llarg interval d’aquests anys a causa de la pandèmia, va marcar una jornada de treball en comunió i col·laboració. En les seves paraules de salutació, Mons. Francisco César García Magán, Bisbe auxiliar de Toledo i Secretari General de la Conferència Episcopal Espanyola, va mostrar el seu total suport i disponibilitat, destacant que l'Oficina i les delegacions diocesanes per a les Causes dels Sants ofereixen un servei transversal, perquè qualsevol acció pastoral a l'Església condueixi a la santedat. "La tasca que vostès fan -va subratllar- no contempla només la dimensió escatològica de la vida cristiana, sinó que està a l'arrel de la missió evangelitzadora per fer real la vocació a la santedat", per la qual cosa, en la perspectiva de l'Exhortació Apostòlica “Gaudete et exsultate” del Papa Francesc, hem de presentar testimonis d'una santedat assequible, alegre, assolible.

La ponència central va ser impartida per Mons. Alberto Royo Mejía, Promotor de la Fe del Dicasteri de les Causes dels Sants (Prelat teòleg).

Es va centrar en la Relació entre el Dicasteri i les Diòcesis. Treball ordinari i temes d'actualitat, partint de l'esperit i la norma present en la Constitució apostòlica sobre la cúria romana i el seu servei a l'Església i al món, Praedicate Evangelium, de la qual va destacar tres aspectes que incideixen de manera especial en la missió de les delegacions diocesanes per a les Causes dels Sants: 1r) Tot el que realitzem a l'Església va encaminat a anunciar la Bona Nova. Des de la nostra tasca col·laborem perquè un dia es pugui presentar a l'Església persones que el Senyor ha triat perquè siguin llum de santedat que n’il·lumini molts; 2n) Els Dicasteris no se situen entre el Sant Pare i els Bisbes, sinó que estan al servei de tots dos; 3r) El Dicasteri de les Causes dels Sants (cf. Praedicate Evangelium arts. 98–102) tracta, segons el procediment prescrit, tot allò relatiu a les causes de beatificació i canonització. La seva funció és reconèixer, assistir, aconsellar, donar suport, encoratjar i tutelar.

El Promotor de la Fe va proposar, a més, tres punts concrets per a la reflexió dels presents: la fama de santedat, la fama de signes i la fase instructora, amb un accent especial en les causes de màrtirs. Va seguir un interessant col·loqui moderat pel Sr. José Carlos Martín de la Hoz, Director de l'Oficina per a les Causes dels Sants de l'Opus Dei a Espanya. 

Per la seva banda, la Directora de l'Oficina de la CEE per a les Causes dels Sants, Sra. Lourdes Grosso García, M.Id, va exposar les Línies marc i accions de l'Oficina per a les Causes dels Sants (2021-2025), que es recolzen sobre dues columnes: els processos de canonització i la pastoral de la santedat. L'Oficina es va crear el 25 de gener del 2001 com un organisme depenent de la Secretaria General de la Conferència Episcopal Espanyola, per coordinar les Causes dels màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya (1934-1939), essent aquesta la seva principal funció. Des del 2020, en el marc de Novo millennio ineunte i de Gaudete et exsultate, l'Oficina es proposa, mitjançant les seves cinc Àrees (Gestió, Documentació, Formació, Pastoral de la Santedat i Publicacions): A) Continuar amb la seva missió respecte de les Causes dels màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya; B) Ampliar el servei de col·laboració amb les Diòcesis; C) Promoure la santedat en allò quotidià i en tots els estats de vida a l'Església. 

Es va exposar breument el pla de treball previst i es va presentar l'equip de l'Oficina que compta, a més de la Sra. Grosso, amb D. Miguel Varona Villar, Director del Secretariat Diocesà per a les Causes dels Sants de Còrdova, i Sr. Roberto Serres López de Guereñu, Vicari Judicial de la diòcesi de Madrid i Catedràtic de Dret Canònic de la Universitat Eclesiàstica San Dámaso, ambdós membres de l'Equip Assessor de l'Àrea de Formació.

Com a mostra d'una de les accions en curs, el Sr. Javier Pery Paredes, especialista en Causes dels Sants i Assessor d’Oficina com a Responsable de l'Àrea de Documentació, va explicar el procés d'elaboració del IV volum de la col·lecció “Qui són i d’on venen” que recull les biografies de 609 màrtirs del segle XX, destacant el missatge que ens donen als cristians del segle XXI.

El tercer moment de la Trobada va ser la ponència sobre el Reconeixement dels màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya: Presentació de l'estat de la qüestió i proposta d'actuació. Ens trobem en una nova etapa en què veiem necessari un impuls a les causes pendents, conscients del valor del testimoniatge martirial per a l'evangelització actual. El Sr. Alberto Fernández Sánchez, Delegat Episcopal per a les Causes dels Sants de Madrid i el Sr. Fernando del Moral Acha, col·laborador en aquesta Delegació, ambdós Assessors de l’ Oficina a l'Àrea de Gestió, van explicar la situació actual segons les dades que consten al Dicasteri i a les diòcesis espanyoles. Els treballs en grups per zones geogràfiques i la posada en comú van aportar nombrosos suggeriments.

.