Sant Ot, en els 900 anys de la seva mort: conferència quaresmal a La Seu

La figura d’un dels tres bisbes sants de la diòcesi, Sant Ot, que fou bisbe d’Urgell des de 1095 a 1123, fou tractada abastament per Mn. Benigne Marquès, Degà del Capítol de la Catedral i Arxiver Diocesà, en la conferència quaresmal que va oferir la parròquia de Sant Ot el dimecres 15 de març. La xerrada va acollir un nombrós públic, amb força fidels i estudiosos, que van fer interessants preguntes després de la conferència. En feu la presentació de la conferència Mn Jordi Miquel, encarregat de l’església de Sta. Magdalena.

Mn. Benigne va desgranar el que es coneix de la vida del bisbe Sant Ot, des del seu naixement al Pallars Sobirà dels comptes de Pallars Artau i Llúcia, fins a seva mort, el 30 de juny de 1123. Fou un home que es dedicà a la vida eclesiàstica i ja el 1087 hi ha documentació que testimonia que és en aquell moment ardiaca de la Catedral de Santa Maria. Assistí al Sínode de Clermont el 1095, quan fou promulgada la primera croada, i destacà com a defensor de la Treva de Déu com una bona fórmula per pacificar les terres del Pirineu, i també de la pregària i la lloança a Déu, a més d’impulsar les confraries en diferents indrets i de recuperar força bens eclesiàstics en aplicació de la reforma gregoriana. Fou qui procurà l’actual factura de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, en considerar que està molt deteriorada, i demanà ajut i procurà indulgències a tots aquells que posessin el seu esforç econòmic en bastir-la de nou, de tal manera que s’engrandí. Aquesta obra no fou conclosa fins 70 anys més tard, força anys després de la seva mort.

Mn Benigne informà als assistents del programa d’activitats i treballs que es preveuen per la celebració d’aquesta fita històrica, entre els que hi ha l’edició d’un llibret divulgatiu, unes fitxes pels nens i nenes de catequesi i conferències més específiques sobre la figura del sant.