Comença la formació dels Animadors pastorals a la Diòcesi

El dissabte dia 18 de febrer, a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell, va tenir lloc la primera reunió de formació dels Animadors pastorals que s’encarregaran de les celebracions dominicals en absència de prevere. Presidí la trobada constitutiva dels primers 17 laics i consagrats, l’Arquebisbe Joan-Enric, amb el Vicari episcopal d’acció pastoral, Mn. Antoni Elvira.

La reunió va iniciar-se amb una pregària demanant la força de l’Esperit Sant perquè acompanyi aquesta nova iniciativa promoguda pel Bisbat d’Urgell, i es va proclamar la lectura del profeta Isaïes 54, 2-5: “eixampla la tenda...” inspiradora de l’etapa continental del Sínode sobre la sinodalitat, comunió, participació i missió.

L’Arquebisbe va donar la benvinguda als participants que han estat cridats pel Sr. Arquebisbe ò pels Rectors corresponents i va insistir en la necessitat d’aprofundir en què tota l’Església és ministerial. Pel baptisme rebut tots els laics estan cridats a ser Església de comunió fraterna i Església missionera. Una Església que vol ser acollidora, misericordiosa i guaridora i sinodal (que fem junts el camí) i evangelitzadora. Una Església que vol ser hospital de campanya i Església pobra i per als pobres, vulnerables, ferits… En aquest sentit cal valorar la nostra realitat diocesana concreta: els nostres pobles petits, els avis, aïllament, soledat, els pocs nens i les famílies tan afeblides, més valorar les dones, hi ha pocs joves, l’economia rural i la llunyania de BCN; el turisme i un patrimoni tan gran, la bellesa de la creació; canvi climàtic...

Pel baptisme tots som fills i filles de Déu, temples de l’Esperit, i membres de l’Església Santa, el Poble de Déu en sortida evangelitzadora. Ara cal “eixamplar la tenda” (Isaïes 54,2-5) Comunió, participació i missió. I acollir, perdonar, estimar. L’escola que s’iniciava aquell dissabte pretén formar els laics i consagrats perquè siguin puguin ser enviats pel Bisbe amb missió ministerial: “servir i estimar, lloar Déu i anunciar l’Evangeli de l’Amor”, possiblement amb el conferiment dels Ministeris d’acolitat i lectorat. Tots podem col·laborar. Déu ha elegit allò que no val res, per confondre els savis i prudents (1 Cor 1). No som cridats a un premi, sinó a ser enviats a servir, amb humilitat i responsabilitat.

Aquest grup, a manera d’un equip, promourà la formació dels lais i consagrats per aprendre l’Ars celebrandi i la fidelitat a Déu i a l’Església en la celebració: valor del Missal, Leccionaris, gestos... adaptar-nos als pobles petits i a la gent. Sabent que ho fa Déu i no nosaltres. La litúrgia és la font i el cim de tota la vida cristiana.

Es van repartir diversos materials de formació del CPL i es proposà un calendari de properes reunions formatives en aquest curs.