Urgell col·labora amb la Fiscalia i té protocol de protecció de la infància

La Diòcesi d'Urgell col·labora amb la Fiscalia, l'ha informat quan va ser requerida, i té aprovat un Protocol de protecció de la infància així com un Codi de bones pràctiques per afavorir ambients segurs en l'Església. 

S'adhereix a la Nota de premsa de la CEE en relació amb la presentació de la memòria de la Fiscalia Davant les paraules del Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en la compareixença d'avui dia 16 al Senat i la informació atribuïda a fonts de la fiscalia pel diari El País.

Així, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) vol manifestar que:

La CEE i les diòcesis espanyoles mantenen una decidida relació de col·laboració amb la Justícia, i en concret, amb la Fiscalia, dins dels límits que la mateixa Llei permet.

La CEE va remetre a la fiscalia els relats sobre denúncies d'abusos rebuts per El País perquè pogués investigar els fets denunciats per aquest diari.
La Fiscalia va sol·licitar a les diòcesis "informació sobre les denúncies o testimonis demanats des de l'oficina d'assistència a les víctimes relatius a la comissió de delictes contra la llibertat sexual contra menors d'edat".

En vista de les funcions recollides a l'Estatut orgànic del ministeri fiscal, produeix estranyesa aquesta sol·licitud del Fiscal General. En qualsevol cas, les diòcesis, en la línia del que ha reiterat la Santa Seu en nombroses ocasions, comuniquen a les fiscalies les denúncies de menors d'edat recollides a les oficines quan en tenen coneixement.

Les denúncies o testimonis recollits de menors a les oficines ja s'han tramès a la Fiscalia de la manera prevista per la Llei. A més, vol reiterar la disposició absoluta a col·laborar en l'aclariment de tots els casos i fa una crida a tots els poders de l'Estat a treballar conjuntament a favor de totes les víctimes.

Madrid, 16 de febrer de 2023

Protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant d’abusos sexuals a menors i persones vulnerables i Codi de bones pràctiques per a afavorir ambients segurs en l’Església (PDF)

IMG 6842