Pradell celebra Sant Sebastià

Amb una celebració emotiva i joiosa, els veins de Pradell van tornar a celebrar el passat 20 de gener la festa de Sant Sebastià, amb el tradicional aplec i una missa en honor al patró protector. Mn. Jaume Mayoral va fer la benedicció dels panets, que  fou acompanyada aquesta vegada amb xocolata, i així els veïns i fidels, van cloure de manera dolça la celebració.