Inauguració del curs de l’Escola Diocesana de Formació Permanent

El dissabte dia 15 d’octubre a la Casa d’espiritualitat del Sant Crist de Balaguer va tenir lloc la inauguració del curs 2022-2023 de l’Escola Diocesana de Formació Permanent (EDFP) del Bisbat d’Urgell presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Director de l’EDFP, Mn. Antoni Elvira.

L’EDFP ofereix enguany dos cursos: el Curs Bàsic, d’introducció al Nou Testament i al Credo; i el Curs d’Aprofundiment, enguany sobre “L’espiritualitat cristiana”.

Mons. Joan-Enric Vives, va impartir la lliçó inaugural del curs d’aprofundiment sobre “Renovar la nostra espiritualitat”, i Mn. Ramon Sàrries, Arxiprest d’Andorra i Llicenciat en Sagrada Escriptura, va iniciar les classes sobre la Introducció al Nou Testament.

L’Escola vol acompanyar els laics de la Diòcesi perquè puguin quinzenalment formar-se en diverses matèries teològiques i també en espiritualitat, ja que sempre s’hi celebra l’Eucaristia junts, i al matí tot comença compartint la pregària de Laudes, de l’Ofici de l’Església, i reflexionant i compartint experiències pastorals.

Aquest és l’esquema que va impartir Mons. Vives a la seva conferència sobre “Renovar la nostra espiritualitat com a deixebles evangelitzadors”.
 

Text comentat: Gàlates 5,21ss. “Si vivim gràcies a l’Esperit, comportem-nos d’acord amb l’Esperit”.

1.- El programa espiritual del Papa Francesc: “anunciar l'Evangeli de l'alegria”

“L'ALEGRIA DE L'EVANGELI omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria. En aquesta Exhortació Evangelii Gaudium vull dirigir-me als fidels cristians per invitar-los a una nova etapa evangelitzadora marcada per aquesta alegria, i indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys” (Evangelii Gaudium 1)

Un Papa que segueix les 4 petjades d’Aparecida: Crist, Església, poble, i pobres.
 • Crist ha de ser el centre de la vida espiritual cristiana.
 • Una Església cridada a sortir d’ella mateixa i anar vers les perifèries.
 • Una Església pobra per als pobres, hospital de campanya, opció preferencial pels pobres
 • Ser testimonis coratjosos d’alegria, deixebles evangelitzadors, convertits i ressuscitats, que escolten la Paraula i viuen de l’Eucaristia.
 

2.- Temptacions dels agents pastorals (EG, cap. II, nn. 76-109)

2.1 Respondre al desafiament d’una espiritualitat missionera

2.2 No a l’accídia egoista ni al pessimisme estèril

2.3 Sí a les relacions noves que genera Jesucrist

2.4 No a la mundanitat espiritual (EG n. 93ss) ni a disputes. Acceptar-nos complementaris.

2.5 Respondre a altres desafiaments pastorals: sinodalitat, corresponsabilitat, presència femenina, no vincular servei i poder, espiritualitat de resposta a una vocació de l’Esperit que ens precedeix.
 

3.- Som “Evangelitzadors amb esperit” (EG, cap. V, nn. 259-283)

      Motivacions per a una renovada espiritualitat missionera (n. 262)

3.1 Evangelitzadors que preguen i treballen: Trobament personal amb  Jesús que salva; “contemplatius en l’acció”.

3.3 Configurar-se amb tota la vida de Jesús: cal estar-ne enamorats, convençuts, entusiasmats. Unió amb el Senyor.

3.4 Estimar i buscar la glòria del Pare; evangelitzar per a glòria del Pare.

3.5 El gust espiritual d’estimar: la gent, els petits, els pobres.

 • Estar prop de la vida de la gent i ser instruments de Jesucrist
 • No distanciar-se de les llagues de Crist, de la misèria humana
 • Donar raó de la nostra esperança i ser servidors del poble
 • “Jo sóc una missió en aquesta terra” (n. 273). Vocació baptismal
 • Cadascú és immensament sagrat i mereix el meu afecte i el meu lliurament. Tenir cura de la creació i de l’altre. Ser germans.
3.6  Deixar-se treballar pel Ressuscitat i l’Esperit Sant que ens habita.

 • Ell és la font profunda de la nostra esperança.
 • Déu actua sempre i arreu, sentit del misteri. Déu és més gran...
 • Tota obra de lliurament serà fecunda; no val el descontentament
 • Res no es perd, la vida dóna fruits, saber esperar contra tota esperança
 • Donar-ho tot, sabent que el nostre lliurament és necessari. No hem de pretendre veure resultats cridaners i palpables.
 • Confiança en l’Esperit Sant
3.7 La pregària és la font de l’espiritualitat del cristià. La força missionera de la pregària d’acció de gràcies, penitència, intercessió i adoració.