Visita a la nova Seu de la Justícia

El Copríncep episcopal i Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, el dia 10 de desembre, va realitzar una visita a l’edifici de la nova seu de la Justícia del Principat d’Andorra on també hi té la seva seu el Consell Superior de la Justícia.

A la seva arribada va ser rebut pel President del Consell Superior de la Justícia, M.I. Sr. Enric Casadevall; el M.I. Sr. Cap de Govern; la M.I. Sra. Síndica General; el M.I. Ministre de Justícia i Interior i el Director de Gabinet de la Representació del Copríncep francès, entre d’altres Autoritats. El Copríncep episcopal anava acompanyat pel seu Representant personal, la Secretària General i el seu Cap de Gabinet.

Ja a l’interior del nou edifici va saludar tots els integrants del Consell Superior de la Justícia i altres Autoritats.

El Copríncep i el seguici van anar visitant tots i cadascun dels despatxos, sales de trobada, etc. de les modernes i lluminoses instal·lacions, deturant-se a saludar els Magistrats que hi eren presents, els Nuncis, Batlles, Administratius, Oficials, Secretaris, Fiscals i altres Autoritats i treballadors de la justícia. Li van anar explicant el treball que s’hi realitzava respectivament els M.I. Srs. Albert Andrés, President del Tribunal Superior; Josep M. Pijuan, President del Tribunal de Corts; David Moinat, President de la Batllia; i Ivan Alís, Fiscal Adjunt.

El Copríncep aprofità aquesta visita per agrair el treball eficaç, callat i fecund de tots els qui col·laboren en el camp de la justícia al Principat d’Andorra, els desitjà joioses festes de Nadal i es posà al seu servei en allò que requereix la bona relació entre les diverses institucions al servei del Poble andorrà.