Reunió constitutiva de la Comissió diocesana per al Sínode

La tarda del 13 de novembre al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell i presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Responsable diocesà per al Sínode a Urgell, Mn. Antoni Elvira, es va reunir la Comissió diocesana que ha de coordinar els treballs dins la Diòcesi per al desenvolupament del que el Sant Pare Francesc ha determinat per al Sínode.

En un clima de pregària, després d’invocar l’Esperit Sant, Mn. Elvira va informar sobre els treballs ja realitzats en l’inici del Sínode a la Diòcesi, que han consistit en la distribució a les Parròquies d’abundant material així com en diverses conferències que ha impartit pels Arxiprestats, i que el Sínode hagi estat l’objecte central de les temàtiques de les reunions del Consell Presbiteral, Consell Pastoral diocesà i Arxiprestos de la Diòcesi.

La Comissió va aportar nous suggeriments i idees com la preparació d’un esquema-guió marc per a les reunions sinodals que es convoquin en els diferents grups, o el recolzament presencial d’algun membre de la Comissió als Arxiprestats que li ho demanin, algun material interactiu que pugui encarregar-se, així com també una trobada entre els Delegats diocesans perquè impulsin, en els respectius àmbits de les seves delegacions, el treball sinodal, i la implicació dels professors catòlics, pares de catequesi, treballadors i voluntaris de Càritas, joves TxT, etc.

La Comissió està formada per:
  • Mn. Antoni Elvira, Responsable diocesà del Sínode
  • Mn. David Codina, Secretari del Consell Presbiteral.
  • Sra. Ester Sibís, Secretària del Consell Pastoral diocesà.
  • Mn. Josep Montoya, Diaca permanent.
  • Sra. Mariví Castaño, Subdelegada de Catequesi.
  • Sra. Cristina Ribot, Verge Consagrada
Una pregària final clogué la reunió.