El Dr. Salvador Pié a la 1ª Jornada de formació sobre la Sinodalitat

El dia 8 de novembre, al Santuari del Sant Crist de Balaguer, va tenir lloc la 1ª Jornada de formació permanent per als preveres i diaques del Bisbat d'Urgell, presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric.

El ponent fou el Dr. Salvador Pié-Ninot, teòleg, professor emèrit d’Eclesiologia a la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, expert de diverses Comissions Pontifícies. El tema de les seves intervencions fou La Sinodalitat com a “caminar junts” en l’Església, títol de la seva darrera obra publicada a l’editorial Centre Pastoral Litúrgica de Barcelona i que fou regalada com a obsequi a tots els preveres i diaques assistents.

El Dr. Pié oferí dues conferències als preveres i diaques. En la primera, reflexionà sobre el marc teòric de la “sinodalitat”. La pregunta fonamental que cal tenir present per fer el camí junt de la Sinodalitat és “Com es realitza avui, en diversos àmbits (des del local a l’universal) aquest “caminar junts” que permet a l’Església anunciar l’Evangeli, d’acord amb la missió que li ha estat confiada, i quins passos l’Esperit ens invita a donar per créixer com a Església sinodal?”. El Dr. Pié insistí que la sinodalitat comporta que tot el Poble de Déu estigui en camí junt, que cada membre pugui dur a terme el seu rol fonamental, unit als altres. També destacà com la finalitat del Sínode, i per tant d’aquesta consulta, no és produir documents sinó “fer que germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer florir esperances, estimular la confiança, embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una aurora d’espeança, aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les ments, enardeixi els cors, doni força a les mans” (Document Preparatori núm. 32).

En la segona conferència el Dr. Pié destacà com l’aconsellar en l’Església, no neix, de fet, d’un acte de bondat del superior o d’una pura obligació jurídica, sinó que radica en la comuna pertinença dels fidels cristians a l’únic Poble de Déu i en el baptisme que possibilita aquesta incorporació. Per això insistí el valor important dels consells pastorals diocesà i parroquials: “Si en són de necessaris els Consells pastorals! Un Bisbe no pot guiar una diòcesi sense els Consells pastorals. Un rector no pot guiar la parròquia sense el Consell pastoral” -ens recorda el Papa Francesc i la Instrucció de la Congregació del Clergat sobre la parròquia de 2020. El Dr. Pié distingí entre el procés per elaborar una decisió (decision-making), a través d’un treball comú de discerniment, consulta i cooperació i la presa de decisió pastoral (decision-taking) que pertoca a l’autoritat del Bisbe, garant de l’apostolicictat i la catolicitat.

Un diàleg entre els assistents i el ponent i un dinar de germanor entre tots els assistents clogué la joiosa jornada formativa, que havia iniciat amb la Pregària de Tèrcia i les informacions diocesanes que va aportar l’Arquebisbe Joan Enric.