Urgell participa a la trobada de verges consagrades de les diòcesis de Catalunya i de les Illes Balears

Les verges consagrades de les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears es van trobar el 23 d’octubre al Centre Salesià Martí Codolar, acompanyades pel Delegat Episcopal de Vida Consagrada de Barcelona, P. Joan Josep Moré. També s’hi ha fet present, com és habitual en aquestes trobades, el bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell, referent de l’Ordo Virginum a Barcelona. La verge Cristina Ribot es va fer present a la trobada, una de les tres que se celebren a l’any, amb l’objectiu compartir l’experiència de vida consagrada a les diverses diòcesis, i d’estrènyer els lligams entre les participants, de pregar plegades, de celebrar l’eucaristia, i d’aprofundir en diversos temes de formació permanent. 

Durant la trobada, el P. Joan Josep va impartir una formació emmarcada en l’aprofundiment sobre els Sacraments que s’està duent a terme en els darrers anys. En aquest cas, es va tractar sobre el sagrament de la unció dels malalts, un tema especialment interessant per a les verges consagrades, per que un bon nombre d’elles treballa en la cura de persones malaltes o ancianes, de manera directa o bé indirectament, en l’àmbit de la seva acció apostòlica o bé en la seva dedicació professional. Les reunions interdiocesanes de les verges consagrades, són una oportunitat d’ajudar a cadascuna de les participants a aprofundir en la seva vocació. En aquesta ocasió, a més, fou una magnífica ocasió per posar en pràctica el camí sinodal proposat pel Sant Pare i que s’ha iniciat en aquest mes d’octubre.

L’Orde de les Verges és possiblement la forma de vida consagrada més antiga que existeix en l’Església, recuperada després del Concili Vaticà II. L’any 2018 es va publicar la instrucció Ecclesiae Sponsae Imago sobre l’Orde de les Verges, elaborada per la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, i aprovada pel Papa Francesc, per tal d’oferir indicacions clares que orientin els Bisbes diocesans respecte a les peculiaritats de l’Ordo Virginum. El maig de 2020 es va celebrar el cinquantenari de la promulgació del Ritual de la consagració de verges, renovat per mandat de Pau VI el 1970. En sintonia amb aquesta celebració, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, precisament el 13 de febrer d’aquell any, Mons. Joan-Enric Vives va predicar un retir quaresmal per l’Ordre de Verges Consagrades d’Espanya, Amèrica Llatina i Carib que es va emetre en directe per youtube.