Litúrgia del Dimecres de Cendra

L’Arquebisbe d’Urgell ha enviat una comunicació als Rectors de la Diòcesi sobre la celebració del Dimecres de Cendra en temps de pandèmia.

Escriu això:

Us adjunto el que la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va determinar el dia 12 de gener de 2021:

Hem de seguir les disposicions del Missal Romà pel que fa a la celebració del Dimecres de Cendra. I aquesta és l’adaptació prescrita:

«Pronunciada l’oració de benedicció de la cendra, i després d’aspergir-la amb aigua beneïda, el prevere s’adreça als presents, dient una sola vegada i per a tots els fidels la fórmula del Missal Romà: "Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli", o bé: "Recorda que ets pols i que a la pols retornaràs".

Després, el prevere es renta les mans i es posa la mascareta per protegir-se el nas i la boca.

Posteriorment, imposa la cendra a aquells que s’acosten a ell (o, si és oportú, s’acosta als fidels que resten drets al seu lloc). Ho fa prenent la cendra i deixant-la caure sobre el cap de cadascú, sense dir res».

També els adjunta el Missatge del papa Francesc per a la Quaresma 2021.