S'inicia el curs D.E.C.A. a la Universitat d’Andorra

El curs DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) de la universitat d’Andorra s'està duent a terme enguany amb 30 alumnes matriculats.  Aquest any serà el 13è curs en el que s'ofereixen 12 crèdits del Pla Bolonya per obtenir el títol de la didàctica de la classe de religió. Per exercir de mestre de Religió Catòlica, cal estar en possessió del títol de Mestre o del Grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària i de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. La DECA és el títol creat per la Conferència Episcopal Espanyola el 27 d’abril de 2007, com a requisit acadèmic imprescindible (juntament amb la titulació universitària corresponent) per ser mestre de Religió Catòlica a qualsevol centre educatiu.

L’assignatura de Religió és una resposta a les inquietuds de mares i pares que volen una oportunitat per a què els seus fills aprenguin a l’escola allò que dóna sentit i consistència a la vida. L’oferta i la presència normal de l’ensenyament Religiós a l’escola, no hauria de ser una qüestió ideològica, sinó un dret fonamental dels pares, de cara a l’educació integral de llurs fills, ja que els valors espirituals formen part essencial del desenvolupament de la persona, com recull l’article 20-3 de la Constitució del Principat d’Andorra: “Els pares tenen dret a escollir el tipus d’educació que hagin de rebre els seus fills. Igualment, tenen dret a una educació moral o religiosa per a llurs fills d’acord amb les conviccions pròpies”.