El P. Alexandre Olivar OSB, Doctor honoris causa per l’Ateneu Universitari Sant Pacià

El dissabte 18 de novembre va tenir lloc al Monestir de Montserrat l’acte solemne de conferiment del Doctorat Honoris Causa per l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) al P. Alexandre Olivar i Daydí, monjo de Montserrat. La Laudatio fou pronunciada pel Dr. Joan Torra i Bitlloch, professor de la Facultat de Teologia i de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. El Cardenal Joan-Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l’AUSP, presidí l’acte, en el qual també hi intervingué el rector del l’AUSP, Dr. Armand Puig i Tàrrech i hi van assistir el Cardenal Lluís Martínez Sistach, l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i electe de Mallorca, amb el P. Abat Josep M. Soler i moltes Autoritats de les diverses Facultats eclesiàstiques i centres d’ensenyament, així com el President de la Societat catalana d’estudis litúrgics de l’Institut d’Estudis Catalans.

El Dr. Torra va llegir l’elogi del nou Doctor i aquest, després de rebre el títol i les insígnies amb la birreta, va pronunciar la seva Lectio, que fou llegida pel P. Prior de l’Abadia, i finalment ell mateix dirigí unes saboroses paraules a tots els assistents.

El P. Alexandre M. (Lluís) Olivar i Daydí va néixer l’1 de febrer de 1919 a Barcelona i és llicenciat en Teologia. Va entrar al Monestir de Montserrat el 29 de juliol de 1934, on va fer la professió temporal el 4 d’agost de 1935 i la solemne el 27 d’agost de 1940. El 9 d’agost de 1942 va ser ordenat sacerdot. De 1936 a 1939, va realitzar els estudis eclesiàstics a les abadies de Maria Laach i Maredsous, que va finalitzar a Montserrat, etapa que va ser decisiva per a la seva vida científica. D’una banda, el va posar en contacte amb el món de parla germànica -llengua que ja coneixia de petit-, mentre que d’una altra l’introduïa en el que haurien de ser dos dels seus principals camps d’investigació: la patrística i la litúrgia. Va ser a Maria Laach on va descobrir els sermons de Sant Pere Crisòleg, que van ocupar un part molt important de la seva activitat científica. De l’any 1946 al 1953 va dirigir la Biblioteca de Montserrat, de la qual ha publicat els catàlegs dels incunables, dels manuscrits i dels manuscrits litúrgics. L’any 1953, quan apareix El Sacramentari de Vic, que consagra la seva dedicació a la litúrgia i el situa al capdavant de la nova generació d’estudiosos de l’antiga litúrgia catalana-narbonesa, es fa càrrec com a superior de la comunitat benedictina del Santuari del Miracle (Solsona), fins l’any 1958. Quan torna a Montserrat publica el seu primer volum d’estudis sobre els sermons de Sant Pere Crisòleg i, entre 1962 i 1963, actua a Roma com a secretari i conseller del cardenal Anselm M. Albareda, llavors membre de la comissió de litúrgia de la primera sessió del Concili Vaticà II. L’any 1965 és organitzador i secretari general del II Congrés Litúrgic de Montserrat. El 1969 és membre fundador de la Societat catalana d’estudis litúrgics, de la quan n’és president emèrit. L’any 1982 és escollit acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona.

És conegut internacionalment per l’edició de sermons de Sant Pere Crisòleg, publicada entre els anys 1975 i 1982 a la prestigiosa col·lecció del Corpus Christianorum. Destaca també com a patròleg per les seves múltiples contribucions a revistes especialitzades i pel volum La predicación cristiana antigua (Ed. Herder).

El Copríncep episcopal nomena Josep Delfí Guàrdia i Canela, Magistrat del Tribunal Constitucional del Principat d’Andorra.

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, ha decidit nomenar l’Excm. Sr. Josep Delfí Guàrdia i Canela, Magistrat del Tribunal Constitucional del Principat d’Andorra, en substitució de l’Excm. Sr. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, que aquest novembre acaba el seu mandat de vuit anys al Tribunal.

L’Excm. Sr. Josep Delfí Guàrdia i Canela va néixer a Balaguer (Noguera - Lleida) el 12 de maig de 1945. Està casat i és pare de tres fills.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona amb premi al millor expedient de la promoció i d’incorporació a l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). És advocat en exercici i fou membre en dos períodes de la Junta de Govern de l’ICAB.

Fou Conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2001-2002.
Ha estat professor de Dret civil i de Dret processal a les Universitats de Barcelona i de Lleida, i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
També fou membre de la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa Popular, del Parlament de Catalunya, així com de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
Des de l’any 1975 és membre de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya essent-ne el seu President en 2 períodes (1992-2000) i (2008-2016).
També és Acadèmic honorari o corresponent de diverses Acadèmies espanyoles (Espanya, Galícia, Granada i València) i hispanoamericanes (Córdoba-República Argentina, Mèxic, Colòmbia i Paraguai).

És membre del Consell de redacció de la “Revista Jurídica de Catalunya” des del 1969, autor de nombroses publicacions sobre matèries jurídiques, i està en possessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998).

Presentació a Barcelona del llibre Perifèries, crisis i novetats per a l‘Església

Dimecres dia 15 de novembre va tenir lloc a la Basílica dels Sts. Just i Pastor (Barcelona) la presentació del llibre Perifèries, crisis i novetats per a l‘Església de l’autor Andrea Riccardi fundador de la Comunitat Sant’Egidio. L’acte fou presidit pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan-Josep Omella; i va comptar amb l’assistència del Cardenal emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistach; de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; del Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell així com de diverses Autoritats i nombrosos amics de la Comunitat de Sant’Egidi.

L’acte fou moderat pel conegut periodista Josep Cuní i hi van intervenir el Cardenal Omella i el Primer Tinent d’Alcalde de la ciutat de Barcelona, Sr. Gerardo Pisarello així com el propi autor Andrea Riccardi.

Des de l’inici del seu Pontificat, el Papa Francesc, sempre ha demanat als Bisbes, preveres, diaques, religiosos i Poble de Déu que surtin a les perifèries, a portar el missatge de Jesús als més pobres i marginats, als més necessitats de béns materials i espirituals. En el cristianisme les perifèries contenen una història àmplia i complexa, són una cruïlla d’històries i experiències diverses. El Papa Francesc demana apropar-se a les perifèries, no només geogràfiques sinó sobretot les existencials on habita el misteri del pecat, el dolor, la injustícia, etc. Partint d’aquest binomi Església-perifèria, i recolzant-se sempre en testimonis i episodis històrics concrets, Andrea Riccardi assenyala les perifèries que es generen avui en la ciutat, en el món globalitzat i en el Sud, fent un repàs de les antigues perifèries del cristianisme, des de la Bíblia fins el monacat cristià, i explica algunes experiències de presència de l’Església en les perifèries del segle XX.

Reunió de Litúrgia i Música i Acte d’agraïment al Sr. Pau Sabé i al CPL per l’APP de la Litúrgia de les Hores

Dimecres dia 15 de novembre va tenir lloc a Barcelona, a la seu de la C.E. Tarraconense la reunió ordinària de les Comissions Interdiocesanes de litúrgia i de Música presidies per Mons. Joan-Enric Vives i el coordinador Mn. Joan Baburés.

La reunió de Litúrgia va poder dialogar sobre els materials enviats per a les celebracions properes de la Jornada mundial dels pobres, el 19 de novembre, i la del Diumenge de la Paraula coincidint amb el primer diumenge d’Advent dia 3 de desembre. També va progressar en els treballs sobre la revisió del Missal en llengua catalana, i en els textos del Missal propi de les Diòcesis catalanes però en llengua castellana, que serà publciat com a Apèndix del missal.

Al migdia va tenir lloc un senzill acte d’agraïment al jove Pau Sabé que ha fet possible l’Aplicació de la Litúrgia de les Hores en llengua catalana, que facilita molt la pregària amb l’Ofici diví, sobretot quan es fa individualment. Amb la presència dels Delegats diocesans de Litúrgia, l’Arquebisbe Joan-Enric Vives va agrair al jove informàtic Pau Sabé i al Centre de Pastoral Litúrgia de Barcelona (CPL), en nom dels Bisbes de Catalunya, tot el minuciós i reeixit treball realitzat i totes les facilitats donades.  Hi eren presents també el President del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona Mn. Josep M. Romaguera, el gerent Sr. Miquel Lirio i la col·laboradora Sra. M. Àngels Termes.

A la tarda va tenir lloc la reunió dels Delegats de Música, a la reunió dels quals es va incorporar la Gna. M. Teresa Gamissans representant de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. I van rebre diverses informacions i van aprovar ja els cants de la revisió del Cantoral Bàsic ampliat, amb l’ordinari de la missa.