Clouen els Exercicis Espirituals per als preveres d'Urgell

Divendres dia 17 de febrer van cloure els Exercicis espirituals per als preveres de la Diòcesi d'Urgell, predicats pel bisbe emèrit de Lleida Joan Piris a la Casa d'espiritualitat del Sant Crist de Balaguer des del dilluns dia 13.
Hi van participar 21 preveres, i el primer dia va ser-hi present l'Arquebisbe. Aquests dies de silenci i pregària, han servit per aprofundir en el do de la vocació presbiteral i de la formació permament tal i com insisteix en el seu n. 56 la nova Ratio "El do de la vocació presbiteral": La formació permanent representa una necessitat imprescindible en la vida i en l’exercici del ministeri de cada prevere; en efecte, l’actitud interior del sacerdot ha de caracteritzar-se per una disponibilitat permanent a la voluntat de Déu, seguint l’exemple de Crist. Aquesta disponibilitat implica una contínua conversió del cor, la capacitat de llegir la vida i els esdeveniments a la llum de la fe i, sobretot, la caritat pastoral, per a l’entrega total de si mateix a l’Església segons el designi de Déu. En aquest sentit, seria reductiu i erroni considerar la formació permanent com una simple actualització de caràcter cultural o pastoral, pel que fa a la formació inicial al Seminari; per això, “des del seminari major cal preparar la futura formació permanent i fomentar l’ànim i el desig dels futurs preveres en relació amb ella, demostrant la seva necessitat, avantatges i esperit, i assegurant les condicions per a la seva realització