Recepció i Discurs del Copríncep Episcopal al Cos Diplomàtic acreditat davant el Principat d'Andorra

El Copríncep Episcopal d’Andorra i Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, ha ofert aquesta tarda una recepció al Palau Episcopal en honor del Cos Diplomàtic acreditat davant el Principat d’Andorra, a la qual han assistit els caps de les Delegacions diplomàtiques de quaranta-set països, inclosos els Ambaixadors residents a Andorra, encapçalats pel Nunci de Sa Santedat a Andorra i Degà del Cos Diplomàtic, Mons. Renzo Fratini.

A la recepció, que ha començat a les cinc de la tarda, hi han assistit el Cap del Govern andorrà, M. I. Sr. Antoni Martí, el Síndic General i la Subsíndica General d’Andorra, M. I. Sr. Vicenç Mateu i M. I. Sra. Mònica Bonell, acompanyats del Ministre d’Afers Exteriors, M.I. Sr. Gilbert Saboya, i altres ministres del seu gabinet; el President del Consell Superior de la Justícia d’Andorra, M. I. Sr. Enric Casadevall; els Presidents dels grups parlamentaris representats al Consell General i el Cònsol Major de Canillo. També hi han estat presents el Representant Personal del Copríncep Episcopal i el Director de Gabinet de la Representació del Copríncep Francès; el Vicari General d’Urgell i diferents personalitats de la societat andorrana.

Mons. Renzo Fratini ha obert l’acte amb un breu discurs en el qual ha fet referència a les paraules de l’Arquebisbe Secretari de la Santa Seu per a les Relacions amb els Estats, Mons. Paul Richard Gallagher, amb motiu de la seva visita al Principat en la Diada de la Mare de Déu de Meritxell, Patrona d’Andorra, per destacar que l’estreta i antiga relació d’Andorra amb l’Església Catòlica, i l’empremta indestriable dels valors cristians en la conformació de la identitat andorrana al llarg dels segles, fan que sigui molt valuosa l’aportació que Andorra pot fer en l’àmbit internacional per tal de difondre i fomentar els valors necessaris per construir un món més just i més humà; i, en aquest sentit, s’ha referit també al discurs del Sant Pare davant el Cos Diplomàtic acreditat a la Santa Seu, en el qual va fer una crida per vèncer la indiferència per tal construir plegats la pau, que és un bé que cal cercar sempre.

Tot seguit, ha intervingut l’Arquebisbe d’Urgell, que ha agraït les paraules del Nunci de Sa Santedat i la presència dels Ambaixadors, i, tot expressant-se en català, espanyol, francès i anglès, ha pronunciat el discurs que transcrivim íntegrament a continuació.

Després dels parlaments, el Copríncep Episcopal, acompanyat del Cap de Govern i del Síndic General, han saludat personalment i un per un tots els assistents, i a continuació s’ha servit un vi d’honor com a cloenda de l’acte.Discurs de S. E. el Copríncep Episcopal en la recepció al Cos Diplomàtic.

Agraeixo vivament a S. E. Mons. Renzo Fratini, Nunci apostòlic de Sa Santedat el Papa Francesc davant Andorra, la salutació, els reconeixements i els vots adreçats al Poble Andorrà i a totes les seves Autoritats en nom dels Excms. Sres. i Srs. Ambaixadors acreditats davant el Principat, i sobretot l’expressió de l’esperit de col·laboració estreta i solidària que anima les relacions amb els Estats, representats per Vostres Excel·lències.

Es para mí un alto honor saludar y dar la bienvenida al Sr. Nuncio y a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Principado de Andorra y poder agradecer a VV. EE., personalmente, el haber correspondido a mi invitación con ocasión de la presente ceremonia de Recepción en Honor del Cuerpo Diplomático acreditado en el Principado de Andorra.

Laissez-moi, Excellences, de vous adresser une très respectueuse et chaleureuse salutation de bienvenue aux membres du Corps Diplomatique accrédité devant la Principauté d’Andorre. Je remercie chacun d’entre vous d’avoir répondu à mon invitation. Merci d’être avec nous et de bâtir des ponts pour la paix entre les peuples et nations.

It is a great pleasure to welcome each one of Your Excellences, the Apostolic Nuntio and Members of the Diplomatic corps, credited to the Principality of Andorra. I greet you with great respect and affection, and I thank you for your presence here. I would like to thank you personally for having accepted my invitation, and be able to approach ways of peace and reconciliation among all countries in the world.

1.      Excel·lències. Permeteu-me que aporti una breu reflexió sobre el moment d’obertura i de transformació econòmica pel qual passa el nostre país Andorrà.
Let me express some reflections on the economical opening and transformation through which is involved our Principality of Andorra.

The economic and social crisis, that have been developed over the last decade in Andorra and in our environment, have shown that the Principality of Andorra does not live isolated from the world around it. It does not live isolated and it cannot live. The reflection on the process of the rapprochement of Andorra to Europe has been a constant since the late 90s, and our various and successive Governments have defined the future prospects of Andorra around the need to reconcile opportunities of Andorra to have access to the European market, and to take into account the particularities of a little country like ours. It is under this perspective of balance between our current realities and future opportunities that we must understand the ongoing negotiations on the Association Agreement with the European Union, a key element in the transformation of the Andorran economy. A transformation that all the studies advocated and that have been preparing the different and successive Governments in Andorra.

(Les crisis, econòmiques i socials, que s’han desenvolupat en la darrera dècada a Andorra i al nostre entorn han demostrat que Andorra no viu aïllada del món que l'envolta. No hi viu i no hi pot viure. La reflexió sobre el procés d'acostament d'Andorra a Europa ha sigut una constant des de finals dels anys 90, i els diferents i successius Governs han anat definint la perspectiva de futur d'Andorra al voltant de la necessitat de fer compatibles les oportunitats que pot presentar per Andorra l'accés al mercat interior europeu amb la presa en compte de les particularitats d'un país com el nostre. És sota aquesta perspectiva d'equilibri entre oportunitats de futur i realitats actuals que cal entendre la negociació en curs sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, element clau en la transformació de l’economia andorrana. Una transformació que tots els estudis realitzats preconitzen i a la qual els diferents i successius governs s'han anat preparant.)

Andorra ya ha hecho grandes e importantes pasos para lograr este reto de transformación y adaptación al entorno, en cambio constante y acelerado, como la homologación en materia de transparencia financiera internacional y la lucha contra el blanqueo de capitales, la apertura económica, la implantación de un nuevo y completo marco fiscal, el reconocimiento de los derechos económicos de los inmigrantes desde su llegada al Principado, y de forma paralela la preparación de las negociaciones para la participación de Andorra en el Mercado Interior de la Unión Europea.

La prospérité du notre Pays réclame que nos entreprises peuvent offrir leurs services au-delà de nos frontières avec égalité à leurs homologues européennes; que nous pouvons exploiter les vertus de l'ouverture que l'Andorre mène, de façon à attirer des talents étrangers pour collaborer avec le talent andorran, pour améliorer notre développement interne; et encore, réclame faciliter aux jeunes qu’ils peuvent se former au dedans du continent Européen, avec moins d'obstacles administratifs. Nous sommes obligés à fournir des opportunités pour nos gens pour protéger leur avenir comme citoyens d’Andorre. Dès l’Andorre au monde.

(La prosperitat del nostre País fa necessari que les nostres empreses puguin oferir els seus serveis més enllà de les nostres fronteres en peu d’igualtat a les seves competidores europees; passa per aprofitar les virtuts de l’obertura que Andorra està duent a terme, ja que cal atreure talent exterior que col·labori amb el talent andorrà per millorar el nostre desenvolupament intern; i, requereix facilitar que els joves es puguin formar arreu del continent europeu, sense majors traves administratives. Cal donar oportunitats a la nostra gent per forjar-se el seu futur com a andorrans. Des d'Andorra cap al món.)

Un Acord d’Associació equilibrat, que permeti a Andorra participar en el Mercat Interior complint amb les obligacions essencials que se’n deriven, i que respecti la situació particular i les especificitats pròpies de la idiosincràsia d’Andorra, ha de permetre que el Principat accedeixi a una finestra d’oportunitat de la qual en gaudiran les generacions futures.

Tots aquests elements positius no neguen que el camí fins l’assoliment d’aquest equilibrat Acord d’Associació serà, sens dubte, complex i llarg, i per això és important la unió dels andorrans per l’assoliment de l’objectiu final : un bon Acord d‘Associació per a Andorra. En aquest punt, el Copríncep francès i jo mateix serem, com sempre, al costat de la població i les institucions del Principat d’Andorra.

2.- Excel·lències. Permeteu-me encara que demani a totes les Nacions que Vostès representen un esforç per la pau i la justícia al món. I que m’empari de les sàvies reflexions del Papa Francesc a Assís, en el passat mes de setembre.

El Santo Padre Francisco en Asís en septiembre reiteró el deseo de que los hombres y las mujeres de religiones diferentes, allá donde se encuentren, se reúnan y susciten concordia, especialmente donde hay conflictos, invitando a todos los creyentes a liberarse de las pesadas cargas de la desconfianza, de los fundamentalismos y del odio, a los responsables religiosos a ser sólidos puentes de diálogo y a los líderes de las naciones a crear y promover caminos de paz.

Pope Francis in Assisi also said: “We cannot remain indifferent. Today the world has a profound thirst for peace. In many countries, people are suffering due to wars which, though often forgotten, are always the cause of suffering and poverty.

To set out, to come together in order to work for peace: these are not only physical movements, but most of all movements of the soul, concrete spiritual responses to confront the great sickness of our time: indifference. We cannot remain indifferent.

Sortir, posar-se en camí, trobar-se junts, treballar per la pau: no només són moviments físics, sinó sobretot de l'esperit, són respostes a la gran malaltia del nostre temps: la indiferència. No podem romandre indiferents.

Let me repeat in our Meeting today, the message of Pope Francis: “Peace, is a thread of hope that unites earth to heaven, a word so simple and difficult at the same time. Peace means Forgiveness, the fruit of conversion and prayer, that is born from within and that, in God’s name, makes it possible to heal old wounds. Peace means Welcome, openness to dialogue, the overcoming of closed-mindedness, which is not a strategy for safety, but rather a bridge over an empty space. Peace means Cooperation, a concrete and active exchange with another, who is a gift and not a problem, a brother or sister with whom to build a better world. Peace denotes Education, a call to learn every day the challenging art of communion, to acquire a culture of encounter, purifying the conscience of every temptation to violence and stubbornness which are contrary to the name of God and human dignity.”

Pau, un fil d'esperança, que uneix la terra amb el cel, una paraula tan senzilla i difícil al mateix temps. Pau vol dir Perdó que, fruit de la conversió i de l'oració, neix de dins i, en nom de Déu, fa que es puguin curar les ferides del passat. Pau vol dir Acollida, disponibilitat per al diàleg, superació del tancament, que no són estratègies de seguretat, sinó ponts sobre el buit. Pau vol dir Col·laboració, intercanvi viu i concret amb l'altre, que és un do i no un problema, un germà amb qui tractar de construir un món millor. Pau significa Educació: una crida a aprendre cada dia el difícil art de la comunió, a adquirir la cultura de la trobada, purificant la consciència de tota temptació de violència i de rigidesa, contràries al nom de Déu i de la dignitat de l'home.

Faig vots per la prosperitat, el progrés i la pau dels Estats que les Vostres Excel·lències representen i pel manteniment de les bones relacions de les vostres Nacions amb el nostre Principat d’Andorra.
Moltes gràcies!