Directors i Caps de Pastoral de les Escoles Catòliques d’Urgell es reuneixen al Bisbat

Durant el mati del 29 de novembre a la Casa del Bisbat el Sr. Arquebisbe d’Urgell es va reunir amb els Directors titulars, Directors pedagògics i Coordinadors de Pastoral de les escoles catòliques del nostre bisbat. Mons. Vives estava acompanyat del Vicari Episcopal de Pastoral Mn. Antoni Elvira i dels Delegats diocesans d’Ensenyament, Mn. Pepe Chisvert, i de Joventut, Lluís Plana.

Ha començat la trobada amb la pregària donant gràcies a Déu pel treball educatiu i pastoral de les nostres escoles. El Sr. arquebisbe ha agraït als presents un any més, la gran resposta i participació en la reunió, signe de comunió amb l'Església diocesana.

S’ha fet repàs dels reptes més importants que subratllaven les escoles catòliques, la fidelitat al carisma, la relació i la connexió amb els projectes pastorals de cada centre, les dificultats que podrien venir en temps nous en la societat i la política, etc. Va donar-se un diàleg molt enriquidor que va servir per escoltar-nos entre tots coneixent cada situació, i per a sentir-nos una gran família educativa.

El Sr. Arquebisbe ens va encoratjar a viure i celebrar l'Any de la Misericòrdia proposat pel Papa Francesc a partir del proper 8 de desembre, així com la integració en els plans pastorals del centre el tema de la família, tractat en l'últim Sínode, i l’acollida dels temes que el Papa Francesc tracta a la seva Encíclica Laudato si’.

Els equips directius s’han animat a afavorir la participació en les accions formatives i pastorals diocesanes properes: el 3er. Festival de música cristiana Canòlich Music el 20 i 21 de novembre; la IV setmana de cinema espiritual; la jornada interdiocesana adreçada als mestres i professors de religió de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya i que aquest any organitza la Fundació d'Escoles Cristianes a Barcelona, així com les ja clàssiques Jornades de Teologia de l'agost 2016 i la Càtedra de Pensament Cristià el dissabte 2 de juliol en Sant Julià de Lòria (Andorra).

Renovació del Patronat de la Fundació Societat Cultural Urgel·litana

Amb un decret del dia 29 d’octubre de 2015, l’Arquebisbe d’Urgell i President del Patronat de la Fundació Societat Cultural Urgel·litana ha renovat la Junta del Patronat de la Fundació després de quatre anys, tal com prescriuen els seus Estatuts (art. 8).
Els 4 Patrons nomenats per als propers quatre anys són: Mn. Josep M. Mauri Prior, Mn. Benigne Marquès Sala, la Dra. Carme Batlle Gallart i Mn. David Codina Pérez.
La Fundació té cura sobretot de l’edició i divulgació dels textos i documents d’investigació sobre la història del Bisbat d’Urgell, i de les comarques que ocupa, i ho fa a través de la Revista “Urgellia”.

 

Campanya pels refugiats de Càritas d’Urgell

Als volts del 15 de setembre iniciàvem una Campanya d’Emergència per a ajudar els refugiats desplaçats a Europa pel conflicte bèl·lic de Síria. El Sr. Arquebisbe, tot fent seva i en nom de tot el Bisbat la crida del Papa Francesc d’ajudar els milers de refugiats que arriben al nostre continent europeu, ens ho recordava a la homilia de la Festa de Meritxell: “Per això volem començar amb una capta, per després veure què i com podem ser realment concrets en la caritat, i eficaços. Potser molts refugiats preferiran anar on tenen parents o gent que parla la seva llengua i practica la seva religió musulmana o cristiana, emigrants amb anterioritat. Ajudem-los llavors amb béns i diners. Ens proposem d'estar al costat d'aquestes persones i del seu patiment”.

La Campanya ha estat difosa arreu del Bisbat a través de les parròquies, i ara volem donar un primer resultat de les almoines que s’han rebut i que ja han estat enviades per fer-les arribar, com ens demanava Càritas Europa, a les Càritas dels països de Grècia, Macedònia i Sèrbia. I així poder fer actuacions ben concretes i directes als milers de refugiats que estan acollits en aquests països esperant el moment del repartiment dins dels països de la Unió Europea.

En aquests moments aquest diners es convertiran en ajudes d’aliments, roba d’abric, medicaments, tendes de campanya,... I més endavant des del Bisbat i Càritas d'Urgell iniciarem la segona fase que serà l’acollida d’aquells que siguin enviats a les nostres terres per part de les Administracions governamentals.

De moment, a 26 d’octubre, s’han recollit 24.986,27 euros, a través dels donatius fets a les parròquies o directament al compte obert per a aquesta emergència des de Càritas d'Urgell. Una Campanya que continua oberta i que esperem que encara podrem rebre donatius i ajudes per a aquest objectiu tan urgent, i més ara que està arribant el fred i les pluges de tardor a les zones d’acollida dels refugiats, a l’espera de les decisions dels països europeus en les quotes de repartiment, que esperem que aviat es puguin executar.

Reunió del Consell Presbiteral d’Urgell amb els Arxiprestos

Dimecres dia 28 d’octubre va tenir lloc a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell la reunió ordinària del Consell Presbiteral d’Urgell que en aquesta ocasió fou conjunta amb els Arxiprestos de la Diòcesi. Presidí la reunió l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives. Amb el Secretari Mn. David Codina, i hi assistiren la totalitat dels Consellers i Arxiprestos.

La reunió s’inicià amb la pregària en record dels preveres difunts des de la darrera reunió del Consell de Presbiteri: Mn. Jaume Armengol, Mn. Agustí Romero, Mn. Fermí Casal i Mn. Josep Mas. Seguidament l’Arquebisbe donà la benvinguda als Consellers i informà sobre les darrers notícies que han suposat un goig per a la Diòcesi: l’ordenació d’un nou diaca, Mn. Gabriel Casanovas; la futura ordenació d’un nou diaca permanent, Sr. Antoni Baldomà i la consagració com a Verge d’Anahí Biorci.  També informà sobre el darrer Sínode dels Bisbes que s’ha clos a Roma subratllant la importància que el Papa Francesc ha volgut donar a aquest òrgan com a manifestació de la col·legialitat. Informà també dels darrers canvis al Tribunal diocesà, especialment pel que fa al nomenament del nou Vicari Judicial, Mn. Jaume Vila i el nomenament del nou Canonge Penitencier, Mn. Manuel Pal, entre d’altres informacions.

A continuació Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal de Pastoral, presentà la 4ª prioritat pastoral de la Diòcesi La caritat sol·licita pels pobres i necessitats, emmarcarla en la dinàmica d’evangelització a la qual el Papa Francesc ens anima. A continuació, el Delegat episcopal de Caritas diocesana, Mn. Jaume Mayoral, oferí una síntesi de l’aplicació concreta a Càritas diocesana d’Urgell i a les Càritas parroquials de les propostes i accions concretes que la 4ª prioritat suggereix. Oferí informació acurada sobre la campanya que Càritas diocesana d’Urgell ha engegat per ajudar els refugiats i que s’ha centrat en la recaptació econòmica que serà enviada a les Càritas que treballen directament amb els refugiats en els territoris. Fins al moment, s’han recollit uns 25.000 euros fruit de la generositat dels fidels.

Un altre punt de l’ordre del dia fou la preparació de l’Any de la Misericòrdia al Bisbat d’Urgell. Mn. Ignasi Navarri, Vicari General, presentà als Consellers unes propostes concretes per a les parròquies i equips formatius per tal de viure a nivell diocesà i parroquial aquest Any de la Misericòrdia i els Consellers les reflexionaren conjuntament aportant els seus suggeriments. També l’Arquebisbe preguntà el Consell sobre els temples diocesans on caldria obrir la porta de la misericòrdia en l’any jubilar.

La celebració de l’Eucaristia a la S.E. Catedral d’Urgell presidida per l’Arquebisbe Vives fou el moment més important de comunió eclesial de la Jornada on els Consellers i Arxiprestos pregaren per totes les intencions de la Diòcesi d’Urgell.

En acabar el dinar de germanor al Seminari diocesà, la reunió continuà amb una presentació del Motu Proprio Mitis iudex Dominus Iesus sobre els processos de nul·litat matrimonial i la seva aplicació a la Diòcesi d’Urgell per part de Mn. David Codina, el nou Defensor del vincle, i, una breu informació sobre l’estat del tribunal diocesà pel nou Vicari Judicial, Mn. Jaume Vila. També es concretaren les jornades de formació per Arxiprestats de la Diòcesi, amb la cooperació del Dr. Francesc Torralba, i altres informacions.

Finalment, els Consellers es traslladaren a l’Empresa d’inserció laboral “Nougrapats” que Càritas diocesana d’Urgell va inaugurar recentment a La Seu d’Urgell on foren rebuts pel Director de Càritas diocesana, Sr. Josep Casanova, que els explicà el funcionament de l’empresa i com ajuda en el treball de reinserció de persones sense recursos.