Dijous passat dia 30 va ser presentat el nou Catecisme “Testimonis del Senyor” dins les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears (SIC). I en el Decret que el fa normatiu des del proper dia 1 de setembre, els Bisbes de Catalunya de forma sinodal expliquem que és en compliment de la nostra responsabilitat de Pastors del Poble de Déu d’exposar la fe catòlica, i seguint una llarga i rica tradició catequètica del nostre país, que posem a les mans dels fidels aquest nou Catecisme “Testimonis del Senyor”, aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola i reconegut per la Seu Apostòlica.

L’itinerari catequètic normal per a un infant en totes les Parròquies de la nostra Diòcesi ha de ser de dos anys per preparar-se a rebre la seva primera comunió, i seguidament dos anys més, i es prepara per a la Confirmació. I després continuen els grups de joves “Txt” i altres iniciatives pastorals juvenils. Aquest segon Catecisme per a la iniciació cristiana d’infants i adolescents correspon a la segona etapa de la catequesi que es desenvolupa a partir dels 11 anys d’edat, després dels anys que culminen amb la Primera comunió. S’inspira en els grans moments litúrgics de la Vetlla Pasqual que es van desenrotllant i permeten explicar la fe catòlica. Aquest catecisme ajuda a créixer més en la fe en Jesucrist, a assaborir la gràcia ja rebuda en els sagraments, a incorporar-se més plenament a la missió de l’Església i a viure com a deixebles i testimonis del Senyor. Aprofundeix els continguts del primer Catecisme ”Jesús es el Senyor”, que utilitzem els dos primers anys de catequesi, i ha de ser el text de referència per a la preparació al sagrament de la Confirmació.

Testimonis del Senyor” s’adreça als nois i noies que volen conèixer, estimar i esdevenir deixebles de Jesucrist; a les famílies transmissores de la fe i esglésies domèstiques, per a l’acompanyament en l’educació de la fe dels seus fills; als rectors, responsables i animadors de la catequesi en les parròquies; als consagrats i a les institucions catòliques, per a la seva missió en l’àmbit educatiu; i als catequistes que l’utilitzaran, com a document de la fe en la catequesi. I també els Bisbes recomanem els materials catequètics que anirà elaborant el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) com a subsidis complementaris del Catecisme, ja que són instruments adients per a la catequesi en aquestes edats. Serà, doncs, a partir del 1er. de setembre d’aquest anys que el Catecisme “Testimonis del Senyor” serà el Catecisme oficial per a la iniciació a la fe cristiana dels nois i noies a partir dels 11 anys, a totes les Diòcesis amb seu a Catalunya.

És molt important que tots continuem sempre aprofundint en la nostra fe, però especialment els nois i adolescents que estan començant la seva vivència responsable de la fe. Hem de confiar en la dedicació de tots a la missió de comunicar la joia de l’Evangeli als infants i adolescents, acompanyats ara per la utilització directa, adequada i fidel del nou Catecisme “Testimonis del Senyor”, expressió privilegiada de la sol·licitud maternal de l’Església per l’anunci i el creixement en la fe dels seus fills.