Missatge de Sa Santedat Benet XVI per a la celebració de la Jornada Mundial de la Pau

Diàleg entre institucions civils i religioses

 

9. El patrimoni de principis i valors expressats en una religiositat autèntica és una riquesa per als pobles i per al seu ethos. Es dirigeix directament a la consciència i a la raó dels homes i dones, recorda l'imperatiu de la conversió moral, motiva el conreu i la pràctica de les virtuts i la proximitat envers els altres amb amor, sota el signe de la fraternitat, com a membres de la gran família humana.

La dimensió pública de la religió ha de ser sempre reconeguda, respectant la laïcitat positiva de les institucions estatals. Per a aquest fi, és fonamental un diàleg sa entre les institucions civils i les religioses per al desplegament integral de la persona humana i l'harmonia de la societat.