Alegrem-nos que avui és Pasqua!

Alegrem-nos que avui és Pasqua! 

Avui és Pasqua! 
Que ressonin amb força les paraules recents de Papa Francesc 
als joves i a tots: 
“Crist viu, esperança nostra, i Ell és la més bella joventut d'aquest món... 
Ell viu i et vol viu! Ell està en tu, Ell està amb tu i mai no se'n va. 
Per més que te n'allunyis, allà hi ha el Ressuscitat, 
cridant-te i esperant-te per tornar a començar. 
Quan et sentis envellit per la tristesa, les rancúnies, 
les pors, els dubtes o els fracassos, Ell hi serà 
per retornar-te la força i l'esperança.” 

Avui és Pasqua i el món s’omple d’esperança! 
La seva llum gloriosa ho envaeix tot, ho omple i transforma tot. 
La tenebra, el pecat i la mort han estat vençuts. 
Gràcies, Senyor, per la vostra santa Resurrecció. 
Gràcies per obrir-nos el cel a tota la humanitat, 
per fer triomfar l’amor sacrificat, que tot ho transforma, 
per haver enviat l’Església, comunitat de germans, 
i per haver fet renéixer la Creació sencera. 
Gràcies perquè ens heu cridat a ser 
testimonis de la vida nova de la Resurrecció. 

Santa i Joiosa Pasqua a tots! 

+Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell