Delegació de Catequesi

S'ocupa de la transmissió harmònica i coherent de la Paraula revelada, tal i com ens és transmesa en la Tradició viva de l'Església. Donada la importància de la nova evangelització, tasca pròpia serà la institució i seguiment del Catecumenat.

Mn. Antoni Elvira Gorgorió, Delegat diocesà i Encarregat del Catecumenat a la Diòcesi
Sra. Mariví Castaño i Reolid, Subdelegada

  • Mn. Josep M. Aresté Miret.
  • Sra. Teresa Cabanas Piera.
  • Mn. Joseph Geethafonkalan.
  • Mn. Josep Grau Navarro.
  • Sra. Magda Margineda Raich.
  • Mn. Jaume Mayoral Martí.
  • Sra. Núria Mas Cases.
  • Sra. Josefi na Sullà Solans.