La Immaculada és la nostra esperança en l’Advent

L’Advent és temps de pregar insistentment Maria, la qui millor ens pot ensenyar a preparar la vinguda del Crist. Ella amb el seu sí, va fer possible l’Encarnació. Acudim a la Immaculada Concepció perquè ens ajudi a viure amb esperança i a preparar espiritualement el Nadal que s’apropa. Siguem fidels a l’oració a Maria amb el rosari, l’àngelus, una avemaria dita amb fe, una jaculatòria senzilla llençada al cel, que anem fent cadascú en el seu interior, o aquesta que us ofereixo.

Verge Maria Immaculada, 
Mare poderosa, enjoiada de gràcia i de dons, 
que vetlleu pels fills pecadors, per les famílies i els pobles, 
al nostre Bisbat i arreu del món. 

Acosteu-nos sempre a Jesucrist, el vostre Fill, 
el Salvador del món, 
i ensenyeu-nos a estimar l’Església 
amb amor filial i comunió fraterna. 

Sigueu el nostre auxili i la nostra fortalesa 
en les adversitats i tribulacions de la vida, 
i enfortiu-nos en la fe i la confiança 
per fer en tot la voluntat del Pare del cel.

Regaleu-nos una Pau duradora i universal, 
mireu amb misericòrdia els refugiats, 
escolteu els precs dels emigrants 
i no deixeu de la mà els qui en Vós confien. 

Manteniu unides les famílies, ajudeu els malalts, 
orienteu els infants i joves pel bon camí, 
i protegiu amorosa els nostres pobles, 
ja que sou la Mare de l’esperança i del consol. 

Doneu-nos alegria i fortalesa 
per testimoniar amb autenticitat la nostra fe cristiana, 
i feu-nos sempre disponibles per a tota obra bona 
de solidaritat, de servei i d’amor. 

Ensenyeu-nos a viure l’Advent amb disponibilitat 
guieu-nos vers una autèntica conversió de cor, 
perquè esperem amb fe el Senyor que arriba 
i visquem el Nadal amb compromís, alegria i amor. 

Amén.