Transparència

Política de transparència

El Bisbat d’Urgell, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, comunica que en aquesta seu electrònica consta la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït, universal i reutilitzable.

Amb l’ànim d’identificar i localitzar la informació, a continuació es presenta una relació que facilita la cerca del web:

Denominació: Trobareu la informació general del Bisbat d'Urgell a la pàgina d’inici d'aquesta web
Dades de contacte: Contactar
Funcions i tasques: Delegacions
Organigrama: Organització
Perfil, trajectòria i contacte dels responsables: Organització
Estat de comptes Diòcesi d’Urgell (inclou Administració Diocesana, parròquies, Seminari Diocesà i altres entitats): Comptes 2020
Pressupost Administració Diocesana: 2021
Subvencions atorgades

Activitat celebrativa 2019
Activitat Pastorall 2019
Activitat evangelitzadora 2019
Activitat educativa 2019
Activitat assistencial 2019

Règim fiscal del Bisbat d’Urgell:

Protecció de dades: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/nota-legal