“Sigueu perfectes com el Pare és perfecte”

Amb la solemne beatificació de la Mare Anna Maria Janer, l'Església ens acaba de recordar que tots estem cridats a ser sants, a estimar com Déu mateix ens estima i a cercar de ser "perfectes com el Pare celestial és perfecte" (Mt 5,48), perfectes en les obres de l'amor, ja que hem estat enviats, com Jesucrist, a "anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre" (Jo 15,16). Ell ens està esperant en cada germà necessitat, per petit que sigui i per desconegut que sembli, ja que "tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, m'ho fèieu a Mi" (Mt 25,40).

Déu ens atreu a ser fidels al seu amor i més que manar-nos-ho, ens hi invita delicadament i amb tendresa infinita: "Veniu a Mi, preneu el meu jou i feu-vos deixebles meus que Jo sóc benèvol i humil de cor i trobareu el repòs que tant desitjàveu. Perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera!" (Mt 11,28-30). Ell ens atreu "amb llaços d'amor" (Os 11,4) cap a una vida més feliç, una existència plena de sentit, una vida que es dóna per amor i per a l'amor. Això és la santedat. I això ha de ser el que més estimem i volem. "Estimar-te i servir-te sempre i en tot" deia la nova beata Anna Maria Janer.

El Concili Vaticà II reclama dels cristians que visquem la santedat, a la qual tots estem cridats, i que amb l'ajut de la gràcia, tots podem assolir, si ens deixem treballar per Déu mateix. El baptisme ha imprès en cadascun de nosaltres la imatge del seu Fill i ens ha omplert de l'Esperit Sant; ens ha "divinitzat", diuen els sants Pares cristians d'Orient. D'aquí ve que "tots els fidels cristians estan cridats a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de la caritat, i aquesta santedat suscita un nivell de vida més humà, àdhuc en la societat terrenal" (Concili Vaticà II, Lumen Gentium 40b).

A vegades ens pot semblar impossible, i el diable -que és el Mentider- ens va assegurant capciosament que no ho podrem assolir i que només ens espera el buit i la negror de la mort eterna. Ens diu mentides sobre nosaltres mateixos, sobre el pròxim i sobre Déu. Però la veritat és que la llum del Crist ha il•luminat el món i les nostres vides, amb la seva Redempció. Per això cada sant i beat és una guspira d'aquesta llum redemptora que il•lumina el món i enriqueix l'Església, l'Esposa santa de Jesucrist. Per això necessitem els ànims i l'exemple dels sants, els qui han sortit vencedors en la gran tribulació. L'exemple i intercessió de la beata Anna Maria Janer (ella visqué i estimà en el segle XIX, tan convuls) ens ajudarà a aprendre el camí més segur pel qual, enmig de les vicissituds del món, podrem arribar a la perfecta unió amb Crist o santedat, segons l'estat i condició de cadascú (cf. LG 50).

Ens ho recordava amb força el Cardenal Amato, legat del Papa, en l'homilia de beatificació d'Anna Maria Janer: "Lloem plegats el Senyor pel do que avui reben Catalunya i Espanya en la persona de la nova Beata. Una vegada més, la vostra noble pàtria és terra fecunda de santedat i de caritat cristiana. Que aquesta nostra celebració esdevingui un gran signe d'esperança per a tots. No ens deixem empresonar per la tristesa del nostre temps. Seguint l'exemple de la Mare Anna Maria Janer, catalana d'una peça, no perdem l'esperança, i mantinguem-nos ferms en la fe i forts en l'esperança."

Beata Anna Maria Janer, verge i fundadora, pregueu per nosaltres!

Amb devota acció de gràcies hem viscut la beatificació d'Anna Maria Janer, verge i fundadora de l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, i ara comença el temps de la seva intercessió pública per tots i l'hora de la seva exemplaritat i estímul a viure amb santedat. La saviesa de la vida és deixar-se ajudar per la gràcia de Déu que ens va perfeccionant i modelant segons la imatge del Fill de Déu i Salvador nostre, Jesucrist. Ell fou la raó de la vida, el servei i l'entrega fidelíssima de la beata Anna Maria Janer, i ha de ser també la nostra joia i el nostre més gran tresor. "En tot estimar-te i servir-te", deia ella, referint-se a Jesucrist, el seu gran amor, i el que donarà sentit al nostre viure.

La beata Anna Maria Janer és al cel, ens ho ha certificat l'autoritat apostòlica de l'Església, i és ciutadana plena d'aquella ciutat de què parla l'Apocalipsi, "que no necessita que la il•luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l'omple de claror, i l'Anyell li fa llum" (Ap 21,23). Des de la felicitat plena i la unió total amb el seu Senyor Ressuscitat, ara prega per nosaltres i no deixarà de fer davallar gràcies i amor a les seves germanes, les religioses de la Sda. Família d'Urgell, als fidels de la nostra Diòcesi d'Urgell a la qual estigué tan vinculada, i a tots els qui li preguin arreu del món. ¿Qui no se sent avui feble i pobre? Necessitem l'ajuda de Déu i dels seus sants. La Verge Maria i els sants i beats són poderosíssims prop de Déu per ajudar els qui peregrinem per aquest món, esmaperduts i necessitats. La beatificació d'Anna Maria Janer reclama que mantinguem viva la seva memòria i intercessió, que visitem el seu sepulcre a La Seu, que l'estimem i n'imitem les virtuts. Els qui no són orgullosos ni plens de si mateixos, els qui tenen cor d'infant, saben que necessiten de Déu, i segur que li demanaran amb paciència, insistència i perseverança, amb molta confiança, tot allò que necessiten. "Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà", recomanava Jesús (Mt 7,7).

L'Església ha aprovat la veritat d'un miracle realitzat per Déu gràcies a la intercessió d'Anna Maria Janer. És científicament inexplicable la guarició instantània, duradora i completa de la Sra. Anna Padrós, velleta molt deformada per un reumatisme poliarticular que l'havia deixada prostrada en una cadira de rodes, plena de dolor i totalment inútil. Ella volia guarir-se i ajudar, i amb les Monges que servien els ancians a l'Asil Municipal del Parc de la Ciutadella de Barcelona, el 1951 començaren una novena a la Mare Janer i el dia 9 de juny s'obrà el miracle: mentre era a la Capella, de cop s'aixecà de la cadira de rodes i començà a caminar amb normalitat, tot cridant "la Mare fundadora m'ha curat!". I pogué passar la resta dels seus dies ajudant al menjador i a la infermeria de l'Asil. Déu enviava un signe per a qui el vulgui veure, i ja sabem que «no es veu bé més que amb el cor; l'essencial és invisible als ulls» (A. de Saint-Exupéry).

Preguem-li també nosaltres en endavant. L'oració que l'Església ha aprovat perquè preguem per intercessió de la nova beata diu: "Senyor, vós que concedíreu a la beata Anna Maria Janer que el vostre Fill Jesucrist fos l'ideal suprem de la seva vida i la raó de la seva entrega als altres; per la seva intercessió i el seu exemple, concediu-nos el do d'estimar-vos i servir-vos en la persona del necessitat. Per Crist Senyor nostre. Amén".

La nova beata Anna Maria Janer ens alliçona

Donem gràcies a Déu per la nova beata Anna Maria Janer, intercessora i model de vida cristiana que ens atreu vers la santedat d'"estimar sempre i en tot el Crist". Avui l'escoltem a ella mateixa, ja que us transcric quasi íntegrament les paraules de la Mare Janer que llegirem a la Litúrgia de les Hores cada 11 de gener, jorn de la seva santa mort, quan festejarem la seva memòria. El text és extret dels Pensaments, memòries, conversacions íntimes, ensenyaments i consells d'eficaç influència en la vida d'Anna Maria Janer Anglarill. Ens diu:

"En el vostre tracte, sigueu amables amb tothom, de cara a conquerir-los per a Jesucrist i guanyar-los per al Cel. Quan estigueu enutjades o enfadades no reprengueu ningú, perquè la reprensió en aquest acte és inútil, ni fa bon efecte, ni és causa d'esmena en cap persona. Sé de certa persona, que quan té motiu d'estar disgustada ho mira bé, ho considera i llavors parla més fluixet i tendrament als mateixos domèstics i als qui li donen motiu de disgust o enuig. Això és filles meves, sobreposar-se, saber governar i ser superior a si mateix.

"Sigueu humils de cor, no només de paraules; ja sabeu que Jesucrist va venir al món, per corregir i detestar la supèrbia, ensenyant la humilitat amb els seus actes. No són humils les persones que a cada pas es diuen miserables, pecadores. Sigueu amants de la santa pobresa i no busqueu comoditats, ni menjars exquisits; si us els donen, preneu-los sense témer faltar a la pobresa. Estimeu els menyspreus, sense buscar-los ni voler-los; sinó prenent-los de la manera que vinguin, per amor a Jesús. Convé repassar el cor per veure si alimenta alguna afecció desordenada, i si la trobeu, exposeu els seus plecs al Pare Director espiritual, perquè no avançarà en la santedat la qui no ho faci així. No tingueu gelosies ni enveges; si alguna té aquestes passions, que en porti examen particular fins a veure's corregida. Cada dia, sense rutina i amb fe ardent, abans d'anar-vos-en a dormir, pregunteu-vos: ¿podries avui, presentar-te davant Déu? Quan arriba l'examen de la nit sempre em pregunto si he acomplert bé tots els meus actes; si no és així, en tinc una pena. Si ho he sabut ordenar bé, en sento consolació i em sembla que Déu n'està content. Procurem guardar la presència de Déu que en la pregària hàgim aconseguit; en tot lloc i distribució, tenir Déu present. Així, a les classes, treball, cuina, refectori, rebedor; sempre, sempre, tenir Déu present. Oh, que formosa és la pràctica de la presència de Déu i com eleva totes les nostres obres!

"No seré del món; les meves forces, el meu benestar, tota la meva vida sacrificaré al servei del meu Déu en la persona dels pobrets malalts, dels desvalguts, dels infants, i si convé procurar-los els ajuts corporals, cuidaré d'ells com una mare afectuosa; donar-los vida santa i moralitat, desenvolupant les seves facultats morals; ensenyar-los la nostra religió sacrosanta, instruir-los, fer-los bons cristians i donar a Déu moltes ànimes, això faré jo fins arribar al sacrifici. Procuraré i practicaré, Déu meu, les virtuts religioses: el silenci, la caritat amb les meves germanes, el sacrifici, la puntualitat, la santa pobresa; seré casta como un àngel, donaré a Déu la meva llibertat, tot el meu ésser. Vós, Senyor, em donareu gràcia per a ser-vos esposa fidel, que us estimi molt i us serveixi en la persona dels malalts desvalguts. Vós, en canvi, al seu dia em direu: ‘Entra, perquè vaig estar malalt i em socorregueres; entra, perquè la teva llàntia sempre cremà'".

Des d'avui li diem: Beata Anna Maria Janer, pregueu per nosaltres!

El carisma d’Anna Maria Janer

S'acosta la beatificació de la Mare Anna M. Janer i Anglarill (1800-1885), que omple de joia la família "janeriana" que en segueix les petjades, la nostra Diòcesi d'Urgell que la té com a filla ben il·lustre i l'Església sencera. Dissabte que ve, el delegat del Sant Pare reconeixerà la santedat i exemplaritat de la vida d'aquesta religiosa fundadora de l'Institut de la Sda. Família d'Urgell, i la proposarà com un full de ruta lluminós de seguiment del Crist.

Durant tota la seva vida, el seu lema de seguiment de Jesucrist fou: "Estimar-te i servir-te sempre i en tot". Amb aquestes paraules expressava clarament que la seva vida estava completament orientada cap a Déu, i per amor d'Ell, envers el servei concret i generós dels germans necessitats, en qualsevol lloc i circumstància. La seva acció i el seu compromís estigueren plenament arrelats en l'amor de Déu i floriren amb abundància envers els germans, i per això també avui la figura d'aquesta religiosa catalana del segle XIX ens interpel·la i esperona a tots nosaltres, homes i dones del segle XXI, immergits en l'era digital. Perquè l'amor rebut i donat no és només un llenguatge que traspassa les fronteres de l'espai i del temps, sinó que sobretot és un do que ve de Déu i que ens condueix cap a Ell, i per això és etern.

La Mare Janer va experimentar íntimament Déu com a font de l'amor a través de la contemplació i del seguiment de la persona de Jesucrist. Com Ell, que «no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida en rescat per tothom» (Mc 10,45), la nova beata escollí el camí del servei humil i silenciós al proïsme per donar testimoni de la proximitat amorosa de Déu. En els infants, els malalts i els més necessitats, hi descobrí una presència especial del Fill de Déu encarnat, i s'abocà al seu servei perquè havia entès que, si es donava als pobres i als més petits, com Jesús va fer, Déu es donaria totalment a ella i faria a fons l'experiència de ser filla de Déu.

Anna Maria Janer se sabia estimada per Déu i volia estimar-lo. I coneixia el manament rebut de Jesús: «Qui estima Déu, també ha d'estimar el seu germà» (1Jn 4,21). La seva consagració a Déu com a esposa de Crist es materialitzà visiblement en la seva generosa entrega als germans des dels vots religiosos de castedat, pobresa i obediència. Les Constitucions de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell descriuen la seva radicalitat evangèlica amb aquestes paraules: «Jesucrist és per a Anna Maria Janer l'ideal suprem de la seva vida i la raó de la seva donació als altres. La seva caritat, feta servei als necessitats, veient en ells la imatge de Jesucrist, és signe autèntic del seu amor a Déu, que creix i s'enforteix per la recerca i el compliment de la voluntat divina» (Constitucions n. 4).

En els difícils temps de les lluites entre liberals i tradicionalistes, de guerres carlines i revolucions a Catalunya i a tot Espanya, es prodigà envers tots sense distinció, fossin del bàndol que fossin: «Jo recullo tots els qui tenen necessitat i estan ferits», deia. I seguint l'exemple de sant Pau (cf. 1Co 9,22), exhortava les seves filles espirituals a fer-se «totes a tots com Jesucrist ens ho ensenya».

La caritat cristiana, doncs, fou el centre vital de l'obra de servei impulsada per Anna Maria Janer. Una caritat tendra i maternal, sense escarafalls o grandiloqüències, que troba la manera de fer sempre bé al pròxim, rehabilitant-lo i fent-lo lliure. Que la seva beatificació ens ajudi a tots nosaltres a revifar el nostre amor cap a als germans i cap a Déu!