“El Senyor arriba amb poder”

Estem ja molt a prop del Nadal. I el clam del profeta és sempre el mateix: "El Senyor arriba amb poder" (Is 40,10). I més endavant ho explicita amb joia per a tot el poble: "Alça't radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum i sobre teu clareja com l'alba la glòria del Senyor" (Is 60,1). Estem cridats a ser un poble que reflecteix la glòria del Senyor, que ho fa tot per a glòria de Déu. Paraules profètiques que ens ajuden molt a preparar l'arribada ja imminent del Senyor Jesucrist, el Salvador que el Pare envia, que "per obra de l'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria i es féu home", perquè la humanitat retrobés la vida i s'omplís de gràcia i esperança.

"El Senyor arriba amb poder". Sembla que sigui només una descripció. I així mateix ocorre amb la celebració del Nadal, que pot semblar la simple commemoració d'un fet històric del passat, per més que alguns agosarats voldrien negar-ho. Amb tot, va molt més enllà; té conseqüències en el nostre present. Nadal és l'anunci de la salvació per a qui aculli, avui, la Bona Nova. Per a captar-ho més profundament necessitem esperar i confiar totalment en Déu; ser humils i deixar-nos transformar per Déu mateix; esdevenir petits i humils com els pastors i fer cas de l'anunci de l'àngel: "Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor!" (Lc 2,11). Quan un es troba sol, cansat i fracassat; quan a les persones ens toca menjar el pa de la tristesa, la pobresa d'una crisi injusta i les opressions; quan tastem el verí del pecat i de la mort; quan tot sembla tenyit per la tenebra, i que els poders obscurs del sobirà d'aquest món ens enganyen i apareixen com a vertaders i triomfants... llavors és quan entenem que l'anunci de l'arribada del Senyor, ens és salvació, ja que és bàlsam, joia immensa, veritat que il•lumina i judici just. I tornen a fer-se veritat les paraules del Magníficat de la Verge Maria lloant Déu que "derroca els poderosos del soli i exalça els humils; omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res" (Lc 1,52-53).

"El Senyor arriba amb poder". Ens cal revifar les brases del nostre foc de creients, perquè ens trobi a punt per a rebre'l. No podem tancar-nos a la llum divina que s'acosta, sinó que ens cal obrir-nos al perdó que Jesús ens ofereix a través de l'Església. Ens equivocaríem si deixéssim passar l'oportunitat de canviar i de millorar les relacions entre els membres de la nostra família, i amb tothom. Arriba el Senyor: refem els ponts del diàleg, la reconciliació i l'amor. I fem cas de Càritas que aquest Nadal ens recomana "viure senzillament, perquè els altres, senzillament, puguin viure".

"El Senyor arriba amb poder". Un poder immens, infinit... d'amor. Deixem que calin dins nostre les paraules de l'àngel a la Verge Maria: "A Déu res no li és impossible!" (Lc 1,37), perquè Déu ho pot tot! Ell és l'Amor, que es fa pobre, humil i feble, i que es deixa crucificar per la salvació de tots. Déu pot i vol canviar els cors més endurits i el món més tenebrós! Maria va creure, va acceptar la missió, va confiar que Déu trobaria la manera de fer realitat la seva voluntat i que Ella hi podia cooperar, encara que no ho comprengués tot, que això és creure: fiar-se de Déu i del seu poder misteriós. Vetllem i preguem! Preparem amb un cor penedit el Nadal ja proper! Invoquem a la Mare de Déu de l'Esperança, que ens ensenyarà a preparar bé la joiosa festa del Nadal!