Al servei del nostre poble

"Al servei del nostre poble" és el títol del document que els Bisbes de Catalunya acabem de fer públic amb motiu dels 25 anys d'Arrels cristianes de Catalunya, i que serà presentat aquesta setmana de forma pública i oficial. Aquest nou document tracta en cinc capítols sobre la valoració de la nostra identitat col·lectiva, la contribució del cristianisme i de l'Església, el testimoni d'Antoni Gaudí i "La Sagrada Família", la fe cristiana i la reflexió molt actual sobre 8 reptes del present: la consolidació de la democràcia participativa, la confiança en una laïcitat positiva, la diversitat de valors, d'estils de vida i de creences, el fenomen polièdric de la globalització, els fluxos migratoris, la crisi econòmica tan greu que patim, la família i l'educació, i finalment l'equilibri ecològic amenaçat. I com a missatge conclusiu els Bisbes animem tothom a viure i practicar l'Evangeli de l'esperança tan important en aquests moments de crisi econòmica, moral i política. El document està datat el 21 de gener de 2011, festa de St. Fructuós i els seus dos diaques màrtirs a Tarragona.

En complir-se 25 anys del document de l'episcopat català Arrels cristianes de Catalunya, els bisbes reafirmem la validesa i actualitat d'aquell missatge i destaquem el triple anunci que s'hi volgué transmetre: l'afirmació i el reconeixement dels elements que identifiquen Catalunya; la constatació de la presència fecunda de la fe cristiana i de l'Església al llarg de tota la història catalana i la formulació del compromís de l'Església a seguir servint la societat catalana, tot reconeixent-ne els canvis profunds, socials i culturals. Alhora, proposem identificar aquells canvis substancials que configuren una situació nova i que exigeixen noves formes d'evangelització.

En parlar de la valoració de la nostra identitat col·lectiva, els bisbes ratifiquem el que van proposar els nostres predecessors ara ha fet 25 anys, manifestem el nostre profund amor pel país i ens posem "al seu servei" perquè sentim la urgència d'anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne. Així mateix, reiterem la crida a projectar aquest amor social en els deures cívics, així com el compromís d'impregnar d'esperit cristià tota acció amb projecció social. S'hi fa un reconeixement de la personalitat i els trets nacionals propis de Catalunya i es defensa la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que ho concretin, mentre es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i recerquin amb paciència la pau i la justícia.

El document valora la contribució del cristianisme i de l'Església envers el país i subratlla que la fe cristiana no ha estat per a la nostra història, ni podrà ser-ho mai, un pur sentiment, ni tampoc una ideologia o un mite, sinó una veritable força transformadora de la persona humana, de la cultura i de la societat. I es proposa com a model el testimoni d'Antoni Gaudí i el temple de la Sagrada Família, valorant molt la recent visita del Sant Pare a Barcelona i que ens hagi recordat de nou la centralitat de Jesucrist en la vida de l'Església i del món. L'anhel que travessa tot el breu document dels Bisbes és que la fe en Jesucrist pugui continuar essent per a Catalunya una veritable font de vida, i el compromís que els catòlics continuarem contribuint al bé del país i al servei d'aquest poble.

Podeu trobar íntegre el document en versió catalana i castellana aqui.