“Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi”

Feliç Any Nou a tots! Bon any 2012, de l'Encarnació del Crist,
ple de les benediccions del Senyor!
Que sigui un temps per a estimar, fer el bé i donar glòria a Déu!
Un temps per anar donant fruits de vida eterna!

Déu Creador i Senyor de la història,
Déu que tot ho pot i tot ho duu a la perfecció,
ens continua acompanyant i beneint.
No renega dels seus fills, en podem estar segurs.
Comptem amb el seu amor, que tot ho guareix,
amb el seu perdó i el seu compromís envers les seves criatures,
que tot ho fa renéixer i ho omple d'esperança.

Nosaltres som els seus fills i el poble que Ell mateix guia.
Cada dia del nou any que avui comença
serem conduïts pel seu Amor Provident.
Podem confiar que estem destinats a viure en el goig,
recordant i assaborint les obres del Senyor,
i tenint els ulls ben oberts per captar la seva presència,
silenciosa i humil, però ben real.
Que cada vespre puguem dir l'acció de gràcies
per la tasca acomplerta,
i per la fidelitat obedient a Déu.

Aquest any ha de ser any de solidaritat i servei
envers els qui ho passen més malament a causa de la crisi.
I això reclama generositat i caritat renovades.
Comptem que l'Esperit ens és donat abundosament,
i amb la seva llum atraient i el seu impuls suau,
serem defensats per Ell i encaminats pacientment a la Veritat.
Ell ens farà fidels deixebles de Crist,
testimonis joiosos i plens d'esperança
perquè el nostre món cregui i conegui que Crist ens ha salvat!

Preguem amb la litúrgia i li diguem:
"Senyor, preveniu els nostres actes amb la vostra inspiració
i continueu-los amb la vostra ajuda,
a fi que totes les nostres obres tinguin en Vós el seu principi
i per Vós arribin a la seva fi."

Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens ompli de pau i d'alegria, tots els dies de la nostra vida.
A tots us desitjo un feliç Any Nou!

Santa festa de Nadal!

"La seva alegria en veure l'estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra li prestaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra." (Mt 2,10-11)

foto_santa_maria_de_tauell

Avui és Nadal,
i tota la Diòcesi ens unim en una abraçada de germanor!
Crist ve per fer-nos germans seus.
Crist ve amb els seus dons i la seva Pau,
i vol ser acollit i estimat.
Rebem-lo com Ell es mereix!
Obrim-nos a la seva gràcia i a la seva llum!
Servim-lo en la persona del proïsme.

Enguany s'uneixen la memòria del Naixement del Crist
amb la festa del diumenge, que és jornada de Resurrecció.
Nadal és l'inici del perdó i la vida per sempre.
Neix una vida feble, un Déu fet infant tendre,
per donar-nos la Vida que no morirà mai!
Pren de nosaltres la feblesa
I ens regala gratuïtament la immortalitat.
Agraïm aquest bescanvi de Vida.

A tots us desitjo que la fe en Crist,
el Salvador de la humanitat,
il•lumini els vostres cors i us ompli d'alegria,
en aquesta joiosa festa del Nadal del Senyor.
Que ens condueixi, com als Mags, a oferir-li tot el que som,
i a donar testimoni valent de la nostra fe
amb obres de caritat.

Bon Nadal a tots!

“El Senyor arriba amb poder”

Estem ja molt a prop del Nadal. I el clam del profeta és sempre el mateix: "El Senyor arriba amb poder" (Is 40,10). I més endavant ho explicita amb joia per a tot el poble: "Alça't radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum i sobre teu clareja com l'alba la glòria del Senyor" (Is 60,1). Estem cridats a ser un poble que reflecteix la glòria del Senyor, que ho fa tot per a glòria de Déu. Paraules profètiques que ens ajuden molt a preparar l'arribada ja imminent del Senyor Jesucrist, el Salvador que el Pare envia, que "per obra de l'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria i es féu home", perquè la humanitat retrobés la vida i s'omplís de gràcia i esperança.

"El Senyor arriba amb poder". Sembla que sigui només una descripció. I així mateix ocorre amb la celebració del Nadal, que pot semblar la simple commemoració d'un fet històric del passat, per més que alguns agosarats voldrien negar-ho. Amb tot, va molt més enllà; té conseqüències en el nostre present. Nadal és l'anunci de la salvació per a qui aculli, avui, la Bona Nova. Per a captar-ho més profundament necessitem esperar i confiar totalment en Déu; ser humils i deixar-nos transformar per Déu mateix; esdevenir petits i humils com els pastors i fer cas de l'anunci de l'àngel: "Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor!" (Lc 2,11). Quan un es troba sol, cansat i fracassat; quan a les persones ens toca menjar el pa de la tristesa, la pobresa d'una crisi injusta i les opressions; quan tastem el verí del pecat i de la mort; quan tot sembla tenyit per la tenebra, i que els poders obscurs del sobirà d'aquest món ens enganyen i apareixen com a vertaders i triomfants... llavors és quan entenem que l'anunci de l'arribada del Senyor, ens és salvació, ja que és bàlsam, joia immensa, veritat que il•lumina i judici just. I tornen a fer-se veritat les paraules del Magníficat de la Verge Maria lloant Déu que "derroca els poderosos del soli i exalça els humils; omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res" (Lc 1,52-53).

"El Senyor arriba amb poder". Ens cal revifar les brases del nostre foc de creients, perquè ens trobi a punt per a rebre'l. No podem tancar-nos a la llum divina que s'acosta, sinó que ens cal obrir-nos al perdó que Jesús ens ofereix a través de l'Església. Ens equivocaríem si deixéssim passar l'oportunitat de canviar i de millorar les relacions entre els membres de la nostra família, i amb tothom. Arriba el Senyor: refem els ponts del diàleg, la reconciliació i l'amor. I fem cas de Càritas que aquest Nadal ens recomana "viure senzillament, perquè els altres, senzillament, puguin viure".

"El Senyor arriba amb poder". Un poder immens, infinit... d'amor. Deixem que calin dins nostre les paraules de l'àngel a la Verge Maria: "A Déu res no li és impossible!" (Lc 1,37), perquè Déu ho pot tot! Ell és l'Amor, que es fa pobre, humil i feble, i que es deixa crucificar per la salvació de tots. Déu pot i vol canviar els cors més endurits i el món més tenebrós! Maria va creure, va acceptar la missió, va confiar que Déu trobaria la manera de fer realitat la seva voluntat i que Ella hi podia cooperar, encara que no ho comprengués tot, que això és creure: fiar-se de Déu i del seu poder misteriós. Vetllem i preguem! Preparem amb un cor penedit el Nadal ja proper! Invoquem a la Mare de Déu de l'Esperança, que ens ensenyarà a preparar bé la joiosa festa del Nadal!

Preparem el Nadal amb obres d’amor

Vivim temps de crisi molt durs. L'atur ha arribat a xifres esgarrifoses, quasi cinc milions de persones aturades a Espanya, gent que no troba un treball digne, ni assegurança, ni permanència... ni futur. Manca esperança. I més d'un milió i mig de llars tenen tots els membres de la família aturats. Podem imaginar el que això significa, especialment si pensem en els joves o en els qui viuen d'una petita pensió. Una realitat trista, fosca, que els amics de Jesús, que volem preparar la seva vinguda, no podem oblidar de cap manera. Ja sé que ho feu, però hem d'intensificar la nostra solidaritat, compartint encara més en aquests dies el que tenim.

El profeta Isaïes, que ens acompanya tant en aquest temps d'Advent, ens reclama amb força sacsejadora: "Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, vesteix de festa el qui va despullat. No els defugis que són germans teus. Llavors brillarà com l'alba la teva llum, i les teves ferides es clouran en un moment. Tindràs per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda la glòria del Senyor" (Is 58,7-8). Si estimem, amb obres i de veritat, viurem en la llum, i donarem glòria a Déu!

Podem repassar el que els Bisbes de Catalunya proposàvem en el nostre document del gener d'aquest any "Al servei del nostre poble" (cfr. n. 4,g). La crisi econòmica tan greu que patim travessa el món i colpeja persones i poblacions fent més palesa la precarietat de la nostra societat globalitzada, que sembla escapar al control dels estats i les altres institucions. I ho hem comprovat prou bé a Catalunya i Espanya en els llargs últims mesos. Les mesures per pal•liar-la que s'estan prenent i que han acabat afectant sobretot els més febles i necessitats, reclamen que alhora sigui exemplar la lluita contra el frau, que es promogui la creació de nous llocs de treball i que la solidaritat continuï augmentant. Només des de l'austeritat i la solidaritat trobarem camins de sortida i d'esperança per als més afectats per la crisi econòmica, amb una redistribució més justa de la riquesa i un exercici de les virtuts econòmiques, com ara l'austeritat, la solidaritat i la promoció d'activitats econòmiques veritablement productives i respectuoses amb la dignitat de la persona humana.

Cal valorar molt tot el que s'està fent des de les nostres comunitats parroquials i les institucions solidàries, especialment des de Càritas i altres institucions d'ajuda, amb tants voluntaris mobilitzats i tantes persones, que estan posant els recursos pastorals i d'assistència que l'Església té al seu abast, al servei dels afectats per aquesta crisi. Cal que mantinguem aquest treball caritatiu, i si pot ser l'augmentem, amb noves iniciatives que promoguin la solidaritat i la justícia, i alhora s'incentivin les activitats empresarials responsables per tal de mantenir i ampliar els llocs de treball. Tots hem de continuar en el camí del servei i l'entrega generosa envers els qui més ho necessiten. I és hora, també, de mirar endavant i de treballar més esforçadament pensant en les generacions futures. Tots els agents socials -autoritats, empresaris, dirigents, treballadors- no podem decaure en l'esforç, malgrat la duresa de les circumstàncies, i hem de treballar amb esperança, fent-ho d'acord amb els grans valors humans i cristians. En aquest punt, sabem que prenen vigència i actualitat els principis orientatius de la Doctrina Social de l'Església, dels quals és hora de fer-ne un nou descobriment i una nova difusió.

Jesús va voler néixer pobre, en un pessebre, i ser acollit en primer lloc pels pobres. Així ens ensenya a valorar i estimar totes les persones, i també els últims de la societat. Així s'acosta sense ferir a tota persona humana, per salvar-la des de la humilitat. Però amb les seves paraules, i els seus gestos d'amor, ens anima a lluitar per vèncer les pobreses, que són un mal, i a treballar perquè el Regne de Déu avanci. Regne de justícia, d'amor i de pau.

Preparem el Nadal amb una referència constant d'ajut envers els pobres, els qui viuen atrapats per la crisi o sense esperança. "No els defugis que són germans teus" ens diu el profeta.