Apunta't a classe de religió. Ara, tu tries!

Benvolguts pares i mares de família:

Durant la segona quinzena de febrer 2011 fareu la preinscripció dels vostres fills a l'escola pel proper curs i ben aviat la matrícula. Heu d'exercir ben lliurement el vostre dret a la classe de Religió Catòlica per als vostres fills.

Els qui heu decidit per a ells el Baptisme, la Primera Comunió i la Confirmació, ho fareu per coherència amb la pròpia identitat. Però àdhuc els no batejats i/o no creients és bo que també ho facin, per interès cultural, per tal que llurs fills puguin conèixer i entendre millor tot aquest ample ventall de les repercussions de la Religió Cristiana i de les altres Religions en l'art i en els costums del món que ens envolta. ¿Com els alumnes poden entendre la pintura, l'escultura, la música, la història dels homes i fins i tot les nostres festes sense el coneixement del fet religiós?

A diferència de la Catequesi que es dona en el sí de la família o de l'Església i que pretén fer viure més intensament els sagraments i la vida cristiana del batejats, la classe de Religió vol capacitar l'alumne per establir un diàleg entre la fe i la multiculturalitat d'avui.

La classe de Religió Catòlica ofereix als alumnes que ho vulguin:

 Una formació integral que pugui donar sentit global i ple al fet de viure.
 El coneixement de Jesucrist i de l'Església presentat de forma ordenada i raonada i amb rigor pedagògic.
 Referents i criteris morals de transcendència que ajuden a actuar responsablement encara que un hagi de nedar contra corrent.
 Valoració acurada de les altres religions i diàleg obert entre cultures i religions diverses.

Entre tots hem d'evitar que es doni un buit moral i cultural en els vostres fills. Mireu de fer-los veure que aquesta és una alternativa molt important encara que altres siguin també suggestives. Així ho heu fet els darrers anys al nostre Bisbat el 71% dels pares a Primària i el 42% a Secundària.

El/la Mestre/a de Religió de la vostra escola, el Delegat Diocesà d'Ensenyament i el Mossèn de la Parròquia, que us desitgem el millor, us volem recordar que, coherents amb els vostres principis de voler educació integral, demaneu, ben expressament, la classe de Religió per als vostres fills. Ningú no ha de decidir per vosaltres.

 

Us saludem ben afectuosament,
El Rector de la Parròquia
El Delegat Diocesà d'Ensenyament, Mn. Pepe Chisvert

La classe de religió: laboratori de cultura i humanitat

En els propers dies s'obrirà el termini d'inscripció dels alumnes a les escoles, i serà també el moment oportú per a apuntar-se a la classe de Religió. L'ensenyament de la religió catòlica forma part de la història de l'educació a Catalunya. La legislació actual, encertadament, reconeix el dret fonamental a l'educació religiosa, i per això ofereix la possibilitat de cursar aquesta matèria o de no fer-ho, respectant així la lliure decisió dels pares i mares dels infants i joves que, com sabem, són els primers i principals responsables de l'educació de llurs fills. Cal vetllar doncs, perquè aquest ensenyament de la religió sigui ofertat en totes les escoles com una opció lliure, evitant qualsevol tipus de discriminació als alumnes que decideixen cursar-la.

La classe de religió és impartida avui per un conjunt de professionals (mestres o llicenciats) que l'Església Catòlica proposa a l'administració educativa per tal que exerceixin aquesta missió. Els nostres mestres de religió tenen una reconeguda preparació intel•lectual i una competència pedagògica, formant-se permanentment, igual que seus companys del claustre.

També els materials pedagògics que s'utilitzen a la classe de religió que les editorials han tingut cura en preparar estan al nivell que exigeix aquesta matèria curricular.

La dimensió religiosa és intrínseca al fet cultural, i a casa nostra aquest fet, des de les seves arrels, està amarat de cristianisme. A més, aquesta dimensió contribueix a la formació global de la persona i permet transformar els coneixements que s'adquireixen a l'escola, en saviesa per a tota la vida.

Fa pocs mesos, Benet XVI escrivia una carta als mestres de religió en la qual, entre altres coses, els deia: "Gràcies a l'ensenyament de la religió catòlica, l'escola i la societat s'enriqueixen amb veritables laboratoris de cultura i d'humanitat, en els quals, desxifrant l'aportació significativa del cristianisme, es capacita la persona per a descobrir el bé i per a créixer en la responsabilitat, per a buscar l'intercanvi afinant el sentit crític i per a recórrer als dons del passat de manera que es pugui comprendre millor el present i projectar-se conscientment cap el futur".

Catalunya ha estat sempre una societat pionera en la promoció de l'ensenyament integral ben fet. En el si de l'Església, noms com Josep de Calassanç, Joaquima de Vedruna o Enric d'Ossó destaquen per la seva preocupació per l'ensenyament dels infants i joves. També en l'àmbit civil, el nostre país és capdavanter en iniciatives pedagògiques i en grans mestres, molts d'ells de profundes conviccions cristianes.

La generació actual té el repte d'aixecar el llistó de l'educació de les noves generacions en una època d'urgència educativa com la nostra, i per això cal sumar i no restar. La classe de religió és un bon element en la suma de la cultura i la humanitat dels infants que estan preparant-se per a ser els protagonistes dels propers decennis.

Mn. Norbert Miracle,
Delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Tarragona.

Això s'aprèn a l'escola. Apuntat a la classe re Religió: ara, tu tries

• Per aprendre a respectar el MEDI AMBIENT tinguem cura del món que Déu ha posat a les nostres mans.
• Per comprendre i viure la SOLIDARITAT com un valor que es fonamenta en l'amor als altres.
• Per entendre la nostra CULTURA i les nostres tradicions, amb profundes arrels cristianes.
• Per apropar-nos als CONTINGUTS de la FE amb rigor acadèmic, sentit crític i oberts al diàleg.

L'assignatura de RELIGIÓ CATÒLICA és una resposta a les inquietuds de mares i pares que volen una oportunitat per a què els seus fills aprenguin a l'escola allò que dóna sentit i consistència a la vida.

Els valors fonamentals de l'assignatura de Religió catòlica són els més importants per a nosaltres. Aquets valors afecten tots els àmbits de la nostra vida: a casa, a l'escola, al carrer.

L'oferta i la presència normal de l'ensenyament Religiós a l'escola, no hauria de ser una qüestió ideològica, sinó un dret fonamental dels pares, de cara a l'educació integral de llurs fills, ja que els valors espirituals formen part essencial del desenvolupament de la persona, com recull l'article 27-3 de la Constitució Espanyola: "Els poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares per tal que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions".

Apunta als teus fills a classe de Religió. Ara, tu tries.

Mn. Pepe Chisvert
Delegat d'Ensenyament. Bisbat d'Urgell

Carta als mossens

Benvolgut mossèn:

Aquest any, el període de preinscripció a les escoles per al curs 2010-2011 va del 2 al 16 de febrer de 2010 i és el moment en què els pares decideixen si volen o no classe de religió per als seus fills i filles.

• HEM D'ESTAR MOLT ATENTS AQUEST ANY!!!

• ÉS EL MOMENT DE DONAR A CONÉIXER ELS CONTINGUTS, LA DIGNITAT DE L'ASSIGNATURA I D'AMPLIAR EL NOMBRE D'ALUMNES QUE CURSEN RELIGIÓ EN ELS NOSTRES CENTRES

1. Us adjuntem, com cada any, la carta de promoció de l'assignatura de religió adreçada als pares i mares de família -que sol•liciten la preinscripció per a 1r de primària o per a 1r d'ESO-, per fer-ne difusió a les famílies de les vostres parròquies i els nens i nenes de la catequesi parroquial. Seria bo fer arribar aquesta carta a totes les famílies, però de manera especial per a les famílies amb fills i filles que aquest any cursen 6è de primària.

2. Seria bo poder dir una paraula en les nostres homilies del pròxim diumenge 24 i del 31 de gener. El full dominical del diumenge 24 ve un article del nostre Sr. Bisbe on explica la importància de cursar religió al col•legi.

3. Us adjuntem també tríptics per a repartir als nens i nenes de catequesi que cursen 6è de primària, juntament amb la carta adreçada als pares -l'arxiprest té la caixa amb aquests tríptics, espero us els faci arribar. Demaneu-li-.

4. Hem encarregat a la impremta un pòster en català per a cada parròquia del nostre bisbat... col•loqueu-lo en el lloc on penseu que pugui ser més oportú... si necessiteu més, demaneu-nos-els.

5. Per a la vostra informació us adjunto alguns articles que us poden ajudar en aquesta tasca informativa i a l'hora, poder fer-ne difusió als mitjans de comunicació de la vostra zona.

6. Tenim també pòsters i tríptics en castellà per si us interessa per a alguna família (sempre hi ha alguna família d'altres països o d'altres autonomies entre els nostres nens de catequesi).

7. Aquest any, com a novetat, hem gravat un DVD en català de promoció de l'assignatura de religió per a donar-li difusió entre els nostres nens i nenes de catequesi i les seves famílies. Podem utilitzar aquest video-clip en la nostra catequesi, en les reunions de pares on s'explica què és la classe de religió, etc. Ha estat gravat per joves del nostre Bisbat d'Urgell i n'hem fet 2000 còpies que seran repartides entre tots els mestres i professors de religió de Catalunya i Andorra. Enhorabona als joves que durant les passades vacances de Nadal i a temperatura sota zero al Parc del Segre de La Seu van enregistrar-lo amb els tècnics de Madrid d'Editorial SM-Cruïlla. Gràcies.
Entreu en la web del Bisbat www.bisbaturgell.org i us podreu descarregar el vídeo.
Doneu-li a les vostres TV locals, classes de religió, reunions de pares en la parròquia o en els col•legis/instituts...


GRÀCIES per la vostra col•laboració i promoció de l'assignatura de religió.

Mn. Pepe Chisvert i equip de la delegació.
Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell
22 de gener de 2010