Consell presbiteral

(2022-2026)

1. Per raó del seu ofici:

 • Mn. Josep M. Mauri Prior, Vicari general
 • Mn. Ignasi Navarri Benet, Vicari general
 • Mn. Antoni Elvira Gorgorió, Vicari episcopal per a l’acció pastoral
 • Mn. Benigne Marquès Sala, Degà del Capítol Catedral
 • Mn. Gabriel Casanovas Vila, Rector del Seminari
 • Mn. David Codina Pérez. Secretari general i Canceller

2. Per elecció lliure dels preveres:

1ª circumscripció:
 • Mn. Josep Uriel Álvarez Bedoya
 • Mn. Jordi Miquel Benavent
 • Mn. Ramon Sàrries Ribalta

2ª circumscripció
 • Mn. Jaume Mayoral i Martí
 • Mn. Carles Albert Ospina i Hurtado
 • Mn. Jordi Profitós Freixanet

3ª circumscripció
 • Mn. Joseph Geethafonkalan
 • Mn. Andreu Rodríguez Morales
 • Mn. Pere Balagué i Bajona 


Representant del religiosos preveres:

 • P.  Antoni Facerias i Barrachina, S.F..

 
3. Per designació Episcopal:

 • Mn. Josep M. Aresté Miret
 • Mn. Joan Pau Esteban Osma
 • Mn. Alfons Velásquez Castañeda

Secretariat Consell de Presbiteri:
 • Mn. David Codina Pérez, secretari
 • Mn. Jaume Mayoral Martí, secretari adjunt

Vicaria General

"A cada diòcesi el Bisbe diocesà ha de constituir un Vicari General, el qual, proveït de la potestat ordinària segons la norma dels cànons següents, l'ajuda en el govern de tota la diòcesi" (Cànon 475). "Al Vicari General, en virtut del seu ofici, li correspon en tota la diòcesi la potestat executiva que per dret pertoca al bisbe diocesà, és a dir, per a realitzar tots els actes administratius, excepte aquells que el Bisbe s'hagi reservat o que per dret requereixin un mandat especial del Bisbe" (Cànon 479).

Consell Episcopal

"El Bisbe, si ho considera convenient, a fi de fomentar millor l'activitat pastoral, pot constituir un consell episcopal, que consti dels Vicaris generals i dels Vicaris episcopals" (Cànon 473& 4)
 • Il·lm. Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari General de la Diòcesi d’Urgell. 
 • Il·lm. Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari General de la Diòcesi d’Urgell.
 • Il·lm. Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicari episcopal per a l’acció pastoral.
 • Mn. David Codina i Pérez, Secretari General i Canceller i Ecònom diocesà. 

 

Subcategories