Joan Martí i Alanis

Per honorar la memòria dels preveres assassinats en la persecució religiosa de 1936, afavorí la publicació del Martirologi diocesà (1975); n'ha fet recollir les despulles a la catedral (1988), i finalment, d'una bona part d'ells, va obrir el procés canònic de canonització (1993).