Joan Martí i Alanis

La seva producció escrita ha estat abundosa. Entre els seus escrits destaca un sobre els problemes del món rural, un altre sobre Europa i un sobre l'Església Local.

Des de primera hora introduí l'ús del català en els escrits administratius i en les publicacions oficials del Bisbat. Ha estat membre de la Presidència d'Honor del II Congrés Internacional de Llengua Catalana (Mallorca 1986) i és Acadèmic Honorari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona 1990). Ha participat a Andorra i en diferents llocs del país en actes ordenats al ressorgiment, dignificació i promoció de la llengua catalana.