Maurell

Anys episcopat: 653-655

Assistí als concilis vuitè i novè de Toledo, celebrats els anys 653 i 655.