Leuberic

Anys episcopat: 783-693

Envià un legat seu, el prevere Florenci, als concilistretzè i quinzè de Toledo, celebrats els anys 683 i 688, i assistí personalment al setzè, del 693.

Jacint, dubtós

Anys episcopat: 672/680

Entre el 672 i el 680 va ser fet presoner per els tropes del rei Wamba al castell de Llívia, on s'havia fet fort amb altres seguidors del comte rebel de la Septimània, Paulus. Però no consa expressament que fos bisbe d'Urgell.

Maurell

Anys episcopat: 653-655

Assistí als concilis vuitè i novè de Toledo, celebrats els anys 653 i 655.