Mans Unides

Vetlla aquesta campanya a nivell diocesà 

Sra. Teresa Cabanas Piera, Presidenta-Delegada.
Mn. Jaume Mayoral Martí, Consiliari diocesà.