Recés per a laics de Quaresma-Pasqua a Balaguer

El cap de setmana del 31 de març al 2 d’abril, l’Arquebisbe Joan-Enric, va predicar a la Casa d’espiritualitat del Sant Crist de Balaguer un recés per a laics i religiosos de Quaresma, ja preparant la Pasqua. Acompanyà l’Arquebisbe com a responsable, el Vicari de Pastoral, Mn. Antoni Elvira, Director de l’Escola diocesana de Formació permanent del Bisbat d’Urgell.

Una trentena de participants van conviure en un clima de silenci, pregària i contemplació de la Paraula durant 3 dies, aprofundint en l'amor de Déu, per l’Evangeli meditat àmpliament. Va donar com a fil conductor la renovació baptismal de la pròpia vocació, i meditar els Evangelis catecumenals del Cicle A. A partir del comentari aprofundit dels textos evangèlics de la samaritana (Jo 4,5-42); el cec de naixement (Jo 9,1-41); la resurrecció de Llàtzer (Jo 11,1-45); el rentament de peus (Jo 13) i els textos de la Passió del Senyor (Jo 18-19) i de la Resurrecció (Jo 20), seguint el camí litúrgic de la Quaresma i el Tridu Pasqual, l’Arquebisbe ajudà els participants en el recés perquè poguessin refermar la seva resposta a la crida personal de Déu a les seves vides i descobrir la riquesa que s’amaga en els textos evangèlics.

També hi va haver moments per a l'aprofundiment en la lectio divina, i altres dimensions de la litúrgia de les hores i de l’eucaristia, i s’oferí el sagrament de la reconciliació. Van ser molt valorades les vivències que van aportar lliurement els participants sobre allò que la Paraula de Déu els havia suscitat.