Comparteix el que importa: Campanya contra la fam de Mans Unides

comparteix el que importa campanya mans unides 2018La Jornada contra la fam de Mans Unides, que se celebra l'onze de febrer, presenta la Campanya "COMPARTEIX EL QUE IMPORTA" , amb la qual l'organització finalitza el Trienni de Lluita contra la Fam (2016-2018) en què Mans Unides està treballant per donar resposta a les causes i problemes que provoquen la fam al món.

Per Mans Unides, solucionar aquesta xacra passa per acompanyar els més pobres, reforçar el dret a l'alimentació dels petits productors, contribuir al canvi cap a uns sistemes alimentaris més justos i educar per a una vida solidària i sostenible.

Amb aquest objectiu, el 2018, el nostre treball es centrarà en tres qüestions essencials i urgents que ens poden ajudar a acabar amb la pobresa i la fam al món: afavorir iniciatives que permetin l'accés als aliments per a consum humà, i no per al benefici econòmic; impulsar sistemes de producció mediambientalment sostenibles i plantejar propostes que evitin la pèrdua i el malbaratament d'aliments.

Amb la campanya "comparteix el que importa", es demana a l'opinió pública que "comparteixi", també en xarxes socials, la realitat en què viuen centenars de milers de milions de persones en un món en què, en l'últim any, s'ha incrementat de 777 milions a 815 milions en un sol any el nombre de persones que passen fam i demana a la societat que se sumi a la lluita contra la fam, la pobresa i contra les estructures injustes que perpetuen aquesta situació (#ComparteLoQueImporta) .

Aquest any la Campanya posa el focus en la paraula "compartir" per cridar l'atenció sobre les xifres i els missatges que cada dia es comparteixen en xarxes socials (el nombre d'usuaris de xarxes socials supera els milers de milions a tot el món -per exemple, Facebook va superar els 2.061 milions el 2017, WhatsApp ja és utilitzada per més de 1.300 milions de persones cada any). Per això, aquest any, Mans Unides recull en la seva imatge de Campanya la transformació d'un mòbil en una regadora: un símbol que l'organització utilitza perquè vegem que el que "compartim" té resultat i porta la prosperitat als països en què realitza els seus projectes de cooperació.

Però les xifres que més importen a Mans Unides són LES XIFRES DE LA FAM: 815 milions de persones passen fam al món, la desnutrició cònica infantil afecta 155 milions de nens menors de 5 anys i 15,3 milions de persones van ser desplaçades a causa de les crisis alimentàries que van desencadenar els conflictes.

Per presentar la Campanya i poder comptar no només amb les xifres sinó amb exemples concrets d'aquest "compartir", Mans Unides a Urgell comptarà amb el suport del Gmà. Felipe Garcia, dels Gemans de La Salle, que farà el divendres 9 de febrer una conferència al Casal Parroquial de La Seu d'Urgell , a les 20:00h.

A més d'ell, uns 30 missioners i experts en desenvolupament i lluita contra la pobresa, recorreran aquests dies més 53 ciutats espanyoles per compartir la seva experiència de lluita contra la fam a través de projectes de desenvolupament en alguns dels països més pobres del planeta.