Delegació de Pastoral Vocacional

Vetlla per a que la proposta vocacional estigui present en tota la pastoral de l'Església i en l'acció de les Delegacions, especialment les de Vida Consagrada, Joventut i Família.

Mn. Ignasi Navarri Benet, Delegat diocesà, i Mn. Alfons Velásquez Castañeda, subdelegat