Delegació Pastoral per a la Família i la Vida

Procura que la Bona Nova de l'Evangeli actuï com ferment evangelitzador dins les famílies, impulsant-les a ser veritables esglésies domèstiques en les que brillin els valors de l'evangeli. Tasca pròpia serà desenvolupar les escoles de pares, la pastoral prematrimonial i potenciar les associacions i moviments catòlics que tenen cura especial de les famílies.

Mn. Josep Montoya i Viñas i Sra. Conxita Salvadó i ArquésDelegats diocesans per a la Família i la Vida.

 • Josep Pau Baró Potrony.
 • Sra. Maria Mercè Codina Ginestà
 • Sr. Pere Coll Sales
 • Sra. Susanna Cots Domínguez
 • Sr. Alfred Llahí Segalàs
 • Mn. Jordi Miquel Benavent
 • Sra. Patricia Navas González
 • Mn. Carles Albert Ospina Hurtado
 • Sr. Jordi Picart Picart
 • Sra. Mª Carme Valls Piera
 • Mn. Lluís Eduard Salinas Muñoz
 • Mn. David Codina Pérez
 • Mn. Joan Antoni Mateo i Garcia