Delegació de Catequesi

S'ocupa de la transmissió harmònica i coherent de la Paraula revelada, tal i com ens és transmesa en la Tradició viva de l'Església. Donada la importància de la nova evangelització, tasca pròpia serà la institució i seguiment del Catecumenat.

Mn. Antoni Elvira Gorgorió, Delegat diocesà i Encarregat del Catecumenat a la Diòcesi.

  • Mn. Josep M. Aresté Miret
  • Sra. Teresa Cabanas i Piera
  • Sra. M. Rosa Carratalà Ibáñez
  • Mn. Josep Geethafonkalan
  • Mn. Josep Grau i Navarro
  • Sra. Magda Margineda i Raich
  • Sra. Mariví Castaño Reolid
  • Mn. Jaume Mayoral i Martí
  • Sra. Josefina Sullà Solans